Ev alma uzman al!

Blog

Blog

Ev alma uzman al!

Ev sahibi olmadan önce dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. "Her şey daha kolay olamaz mıydı?" dediğiniz bir noktada işi uzmanına bırakmanın size neler kazandıracağını göreceksiniz. Ev arama aşamasındaysanız, bir eve alıcı gözle bakma yöntemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

Uzun süre ev aradınız ve son gördüğünüz ev beklediğinizden de iyi. Aramaktan ve hayal kırıklığına uğramaktan yorgun düştüğünüz için değil, gerçekten beğendiğiniz için bu ev aklınıza yattı. Eşyaları nasıl yerleştireceğinize bile görür görmez karar verdiniz ve bir ihtiyaç listesi yaptınız. Şimdi derin bir nefes alın, gerçekten bu evi almakta kararlı mısınız? Alıcı gözle bir daha bakmaya ve değerlendirme kriterlerinizi tekrar gözden geçirmeye ne dersiniz?

Emlak komisyoncunuz kim?

Emlak komisyoncusunun meslek odasına kaydı olduğundan da emin oldunuz. Kayıt dışı çalışan bir emlak komisyoncusuyla işbirliği yapmanız, özellikle son zamanlarda sıklıkla yaşanan kaparo mağduriyetini yaşama olasılığını artırabilir. Emlak danışmanlarının kaparo alma yetkisi olmadığını da hatırlatalım. Ayrıca, emlak danışmanına imzalı bir kâğıt vermemenizi de öneririz.

Hukuki olarak her şey yolunda mı?

Hayallerinize kavuşmaya bir adım kala herhangi bir sorun çıkmaması için konutun arsa payı, tapu kaydı, kamulaştırma durumu ve hisse miktarını da kontrol etmiş olmanız iyi haber! Peki, tapu üzerinde kayıtlı vergi borcu, haciz şerh, ipotek, icra gibi bir durum olmadığına emin misiniz?

Güvende miyim?

Alacağınız evi teknik, hukuki ve ekonomik açıdan değerlendirmeniz son derece önemli. Bunun yanı sıra konutun yangın, güvenlik, sıhhi tesisat ve depreme dayanıklılık durumu da dikkat edilecek diğer noktalar. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ev bulmanız çok önemli ancak güvenliğiniz, kendinizi beklenmedik hukuki bir karmaşanın içinde bulmamanız ve yaptığınız yatırımın gelecekte de sizi memnun etmesi gerekliliği de göz ardı edilemez.

Bu değerlendirmeleri tek başıma sağlıklı bir şekilde yapabilir miyim?

"Ev sahibi olmakla ilgili bir karar verdim ve bu kararımı hemen uygulayarak netice almak istiyorum" dediğiniz noktada yapmanız gerekenleri gözden geçirmek sizi korkutmasın. Bu işin uzmanıyla birlikte hareket ettiğinizde yalnız olmadığınızı, iyi yönlendirildiğinizi, sürecin aslında hızlı ilerlediğini göreceksiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat