Sizin mortgage kampanyanız hangisi?

Blog

Blog

Sizin mortgage kampanyanız hangisi?

Mortgage ile ev sahibi olan on binlerce aileden biri de siz olabilirsiniz! Meslek gruplarına yönelik hazırlanan kampanyalar sayesinde, birçok farklı sektör çalışanı uygun vade seçenekleri ve faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyor.

Eğitim emekçileri, Türk Hava Yolları çalışanları, emekliler, sağlık sektörü çalışanları, üniversite personelleri ve daha birçok farklı sektör çalışanının kendilerine ait bir eve sahip olabilmesi için çeşitli kampanyaların düzenlenmiş olduğunu biliyor muydunuz?

Meslek gruplarına yönelik kampanyalar, farklı meslek grupları ve gelirlere göre tasarlanan mortgage ürünleriyle destekleniyor. Böylelikle sabit ya da değişken gelire sahip herkes için uygun bir mortgage çözümü sunuluyor.

Örneğin, son dönemdeki kampanyalarımızdan; 250 TL bonus hediyeli, uygun faiz oranları ve masraflarda yapılan cazip indirimlerle öne çıkan Garanti'den OYAK Üyelerine Avantajlı Mortgage Seçenekleri, sunduğu avantajlarla büyük ilgi çekiyor.

Hangi meslekten ya da hangi gelir grubundan olursanız olun, mortgage ile koşullarınıza uygun bir kampanyadan faydalanmanız ve hayallerinizdeki eve kavuşmanız mümkün.

Ev sahibi olmayı düşünüyorsanız, Garanti Mortgage'ın kampanyalarına göz atmanızı öneririz. Ayrıca mesleğinize ve gelirinize en uygun konut kredisi bulma konusunda desteğe ihtiyacınız olursa, 444 (3846) EVİM'i arayabilir ya da web sitemizden online yardım alabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat