KAMPANYALAR

İlksan Üyelerine ve MEB Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den fırsat

Dosya masrafsız, uygun faiz oranlı, 10 yıla kadar uzayan vade ve özel ödeme seçenekleriyle konut kredisi fırsatı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili "Bilgilendirme'yi" okudum. Kişisel verilerimin Bilgilendirme'de belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.

 
İlksan Üyelerine ve MEB Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den fırsat
İlksan Üyelerine ve MEB Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den fırsat

Başvuru Talebiniz Gönderildi

Teşekkür Ederiz

Garanti Mortgage ve İLKSAN işbirliğiyle, İLKSAN üyesi öğretmenler ve MEB çalışanları, konut için gerekli peşinatı İLKSAN bünyesinde kullanacakları 3 yıl vadeli ikrazla ödeyebiliyor. Üyeler bu süre içinde, Garanti Mortgage’dan dosya masrafsız kullandığı konut kredisi taksitini daha düşük tutarlarla ödemeye başlıyor, ikraz borcu sona erdiğinde ise mortgage kredi taksitlerini uygun faiz oranlarıyla belirlenen tutarlarda ödemeye devam ediyor.

Siz de bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurabilir, bütçenize uygun ödeme seçenekleri ve size özel kredi fırsatıyla ev sahibi olabilirsiniz.

Belirtilen koşullar İLKSAN üyesi öğretmenler ve MEB çalışanları için geçerlidir. Banka kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kampanya bankamızın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İlksan Üyelerine ve MEB Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den fırsat
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat