KAMPANYALAR

Mortgage Uzmanı Garanti’den 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere özel kaçırılmayacak fırsat!

Mortgage uzmanlarımızın en kısa sürede size ulaşabilmesi için aşağıdaki kısa kredi başvuru formunu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili "Bilgilendirme'yi" okudum. Kişisel verilerimin Bilgilendirme'de belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.

 

Başvuru Talebiniz Gönderildi

Teşekkür Ederiz

Belirtilen koşullar 15 Kasım-31 Aralık 2016 tarihleri arasında kullandırılan öğretmenler günü kampanyası kredileri için geçerlidir. Hediye bonus, Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi ya da Paracard’larına 06 Şubat 2017 tarihinde yüklenecektir. Yükleme yapılabilmesi için, kredinin yükleme tarihi itibarıyla kapanmamış olması gerekmektedir. Yüklemeler kredi kullanan kişiye ait kartlara yapılacaktır. Bonus yüklemelerinin gerçekleşebilmesi için Kart sahibi olmayan müşterilerin kredi kartı ya da Paracard başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Ek kart sahibi olunması durumunda, ek karta yükleme yapılabilir. Bonus kazanılabilmesi için kredi başvurusunun onaylanması ve kullandırımı gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 300 TL bonus fırsatı 60.000 TL ve üzeri konut kredileri için geçerlidir. Öğretmen eşleri de kampanyadan yararlanabilir. Öğretmen eşi adına konut kredisi başvurusu alınması durumunda ilave teminat olarak Öğretmen olan eşin kefaleti alınacaktır. Bankamız kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kampanya Bankamızın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez .

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat