KONUT KREDİSİ ARIYORUM

Belirli dönemlerde taksit tutarım değişsin istiyorum

Belirli dönemlerde taksit tutarım değişsin istiyorum

 • Artan Taksitli Mortgage

  Kredi geri ödemelerime düşük tutarlardan başlayıp, her yıl belirleyeceğim oranlarda artırsam diyenlere...
  • Önce düşük taksitler ödeyin
  • Kademeli olarak artırın
  Detaylı Bilgi
 • Azalan Taksitli Mortgage

  Başlarda daha fazla aylık taksit ödesem, sonraki dönemlerde taksitlerim azalsa diyenlere...
  • Önce yüksek taksitler ödeyin
  • Sonraki dönemde ödemeleriniz azalsın
  Detaylı Bilgi
 • Ara Ödemeli Mortgage

  Belirli aylarda daha fazla taksit ödeyerek toplam taksit tutarımı azaltsam diyenlere...
  • Periyodik ara ödemeler yapın
  • Taksit yükünüzü azaltın
  Detaylı Bilgi
 • Özel Ödemeli Mortgage

  Hangi tarihlerde ne kadar geri ödeme yapacağımı bütçeme göre kendim belirleyebilsem diyenlere...
  • Taksit tutarlarınızı bütçenize göre ayarlayın
  • Taksitleriniz size özel olsun
  Detaylı Bilgi
 • Balon Ödemeli Mortgage

  Her ay taksit ödemek bana göre değil, taksit ödeme sıklığımı kendim belirleyebilsem diyenlere...
  • Taksit periyodunuzu kendiniz belirleyin
  • Diğer aylarda rahat edin
  Detaylı Bilgi
 • Şimdi Al Sonra Öde Mortgage

  Taşınma giderleri, yeni evin giderleri derken çok masraf çıktı, taksitlerimi bir süre erteleme imkanım olsa diyenlere...
  • Evinizi hemen alın
  • Ödemeye sonra başlayın
  Detaylı Bilgi
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat