KONUT KREDİSİ ARIYORUM

Tüm Mortgage ürünlerini görmek istiyorum

Tüm Mortgage ürünlerini görmek istiyorum

 • Maaş Günü Ödemeli Mortgage

  Kredisinin ilk taksidini bir ay geçmesini beklemeden maaş gününe göre ayarlayarak daha az faiz ödemek istiyorum diyenlere...
  • Taksitlerinizi maaş gününüze göre ayarlayın
  • Toplamda daha az ödeyin
  Detaylı Bilgi
 • Evini Gösterene Mortgage

  Sahip olduğum evi teminat göstererek, yüksek limitli, uzun vadeli ve uygun faizli kredi kullansam diyenlere...
  • Evinizi teminat olarak gösterin
  • Bireysel ihtiyaçlarınız için yüksek limitli kredi alın
  Detaylı Bilgi
 • Yurtdışında Yerleşiklere Mortgage

  Yurtdışında yaşıyorum, Türkiye'de oturma veya yatırım amaçlı ev almak istiyorum diyenlere...
  • Garanti'nin avantajlarından yararlanın
  • Türkiye'de ev sahibi olun
  Detaylı Bilgi
 • Gurbetçi Mortgage

  Yurtdışında yaşıyorum ama memlekette de evim olsun istiyorum diyenlere...
  • Garanti'nin avantajlarından yararlanın
  • Türkiye'de ev sahibi olun
  Detaylı Bilgi
 • Yeniden Mortgage

  Başka bankadan kullandığım mortgage'ı koşulları daha uygun olduğu için Garanti Bankası'na taşımak istiyorum diyenlere...
  • Kredinizi Garanti'ye aktarın
  • Avantajlardan faydalanın
  Detaylı Bilgi
 • Balon Ödemeli Mortgage

  Her ay taksit ödemek bana göre değil, taksit ödeme sıklığımı kendim belirleyebilsem diyenlere...
  • Taksit periyodunuzu kendiniz belirleyin
  • Diğer aylarda rahat edin
  Detaylı Bilgi
 • Özel Ödemeli Mortgage

  Hangi tarihlerde ne kadar geri ödeme yapacağımı bütçeme göre kendim belirleyebilsem diyenlere...
  • Belirlediğiniz dönemlerde ara ödemeler yapın
  • Taksit yükünüzü azaltın
  Detaylı Bilgi
 • Ara Ödemeli Mortgage

  Belirli aylarda daha fazla taksit ödeyerek toplam taksit tutarımı azaltsam diyenlere...
  • Periyodik ara ödemeler yapın
  • Taksit yükünüzü azaltın
  Detaylı Bilgi
 • Artan Taksitli Mortgage

  Kredi taksit ödemelerime düşük tutardan başlayıp, her yıl belirleyeceğim oranlarda artırsam diyenlere...
  • Önce düşük taksitler ödeyin
  • Kademeli olarak artırın
  Detaylı Bilgi
 • Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage

  İlk birkaç sene her ay eşit taksit ödeyeyim, sonraki dönemlerde taksitlerim faiz hareketlerine göre değişsin diyenlere...
  • Sabit faizle ödemeye başlayın
  • İlerleyen dönemde faiziniz değişsin
  Detaylı Bilgi
 • Değişken Faizli Mortgage

  Faizlerde düşüş bekliyorum, bu yüzden kredi faizim düzenli olarak güncelleşsin. Arada sırada faiz dalgalanmaları olursa da, beni rahatsız etmesin diyenlere...
  • Faiz değişikliklerinde faiziniz güncellensin
  • Avantajlardan yararlanın
  Detaylı Bilgi
 • Azalan Taksitli Mortgage

  Başlarda daha fazla aylık taksit ödesem, sonraki dönemde taksitlerim azalsa diyenlere...
  • Önce yüksek taksitler ödeyin
  • Sonraki dönemde ödemeleriniz azalsın
  Detaylı Bilgi
 • Projelere Mortgage

  Projelere Mortgage kullanırken anlaşmalı proje şartlarına uygun mortgage ürünleri...
  • Projelerden evinizi beğenin
  • Size en uygun Mortgage ürününü seçin
  Detaylı Bilgi
 • Esnek Vadeli Mortgage

  Faizler değiştikçe taksit tutarım değişmesin, onun yerine kredimin vadesi kısalsın ya da uzasın diyenlere...
  • Ödemeleriniz sabit kalsın
  • Sadece vadeniz değişsin
  Detaylı Bilgi
 • Yeşil Mortgage

  Enerji kimlik belgesine göre A veya B enerji sınıfına sahip konut inşa eden yapsatçılardan ya da banka olarak dahil olduğumuz konut projelerinden...
  • Evinizi hemen alın
  • Ödemeye sonra başlayın
  Detaylı Bilgi
 • Sabit Faizli Mortgage

  Aylık taksitlerim hiç değişmesin, her ay ne ödeyeceğimi bileyim diyenlere...
  • Taksitleriniz sabit olsun
  • Ne ödeyeceğinizi bilin
  Detaylı Bilgi
 • Kazan Kazan Mortgage

  Garanti Bankası'ndan mortgage ile aldığım evimi satarken bana özel avantajlar sunulsun diyenlere...
  • Hem siz kazanın
  • Hem satıcıya kazandırın
  Detaylı Bilgi
 • 100% Mortgage

  Mevcut bir evi olan ve yeni evlerini peşinatsız almak isteyenlere...
  • Yeni bir ev daha alın
  • Peşinat ödemeden Mortgage kullanın
  Detaylı Bilgi
 • Mortgage-a-Mortgage

  Konut satın alıyorum, ancak satın alacağım evin üzerinde başka bankaya ait konut kredisinin ipoteği mevcut. Nasıl mortgage kullanabilirim? diyenlere...
  • Mortgage'lı bir ev beğenin
  • Garanti ile hemen alın
  Detaylı Bilgi
 • Evini Değiştirene Mortgage

  Mevcut evini satıp yeni bir ev almayı düşünenlere...
  • Evinizin satılmasını beklemeyin
  • Yeni evinizi hemen alın
  Detaylı Bilgi
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat