Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin kurduğu, Türkiye'nin ilk mortgage çağrı merkezi 444 EVİM (444 3846), ilk günden bu yana...

Bizden Haberler

444 EVİM, 3.000 Kişiyi Ev Sahibi Yaptı

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin kurduğu, Türkiye'nin ilk mortgage çağrı merkezi 444 EVİM (444 3846), ilk günden bu yana sergilediği başarılı performansla, 3000 kişiyi ev sahibi yaptı. Nisan 2008'de faaliyete geçen 444 EVİM aracılığıyla kullandırılan kredilerin toplam hacmi ise Ağustos 2009 itibariyle 190 milyon TL'ye ulaştı. Garanti çağrı merkezi bünyesinde 7/24 hizmet veren 444 EVİM'i arayan 220 bini aşkın kişi ise, özel eğitimli ve sertifikalı uzmanlardan mortgage konusunda bilgi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran "Sektördeki büyüme potansiyelini dikkate alarak, müşteri beklenti ve taleplerine en doğru çözümleri sunabilmekamacıyla kurulan 444 EVİM, çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Bu süreçte 444 EVİM'i sürekli geliştirdik.Garanti Bankası ile çalışan emlak ofislerine gelen müşterilere, 444 EVİM hattındaki Mortgage Uzmanları ile yüz yüze görüşme imkânı sağlayan Videofon ve www.garantimortgage.com'dan ulaşılan online danışmanlık gibi yeni uygulamaları da hizmete sunduk. Ayrıca 3G teknolojisinin getirdiği yeniliklerle 444 EVİM'i bir üst seviyeye taşıyarak tüketicilerin cep telefonları üzerinden mortgage ile ilgili bilgi alabilecekleri ve başvuru yapabilecekleri görüntülü çağrı merkezini de hayata geçirdik. Kısa sürede 220 bini aşkın çağrıyı yanıtlayan 444 EVİM aracılığıyla kullandırdığımız konut kredilerinin hacmi, yaklaşık 190 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu hacim mortgage alanında faaliyet gösteren firmalar açısından incelendiğinde önemli bir rakam. Mortgage sektörünün lideri Garanti, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yenilikçi hizmet ve uygulamalarla, tüketicilerin ve emlak ofislerinin ve sektördeki tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek" dedi.

27.08.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat