Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in...

Bizden Haberler

Ağustos’ta Konut Fiyatı Artışında Kocaeli, Kira Artışında İzmir İlk Sırada

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in Ağustos ayı raporu yayınlandı. Rapora göre, Ağustos ayında, Türkiye'nin 7 büyük ilindeki (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) konut satış fiyatları ve kira değerlerinde bir önceki aya göre artış gözlemlendi.

Ağustos ayında konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir %3.40'lık artışla Kocaeli oldu. Kocaeli'yi %2.17 ile Bursa, %1.66 ile Antalya, %1.22 ile İzmir, %1.08 ile Adana ve %0.12 ile Ankara izledi. İstanbul'daki konut satış fiyatları ise Ağustos ayında değişmedi.

Raporun kapsadığı 7 büyük ilde Ağustos ayındaki kira değerleri incelendiğinde, İzmir %1.05'lik değer artışıyla kiraların en fazla arttığı şehir oldu. İzmir'i %0.85 ile Antalya, %0.75 ile Kocaeli ve %0.47 ile Ankara takip etti. Bursa'daki kira değerlerinde değişiklik yaşanmazken, İstanbul'daki kiralarda %0.45, Adana'daki kira değerlerinde ise %0.92 oranında düşüş gözlemlendi.

Türkiye'nin İlk Konut Endeksi "Emlakendeks" Gelişmeye Devam Ediyor

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle , REIDIN.com tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören Emlakendeks, kendini geliştirmeye devam ediyor. Ağustos ayına kadar Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'yi değerlendirme kapsamına alan Emlakendeks, Ağustos ayıyla birlikte değerlendirmeye Antalya'yı da ekledi.

Emlakendeks'in Ağustos raporunda ayrıca, gayrimenkul piyasasında Türkiye geneline yönelik olarak ilk defa oluşturulan endekslerle, Haziran 2007 - Ağustos 2009 döneminde, Türkiye'deki konut satış fiyatlarıyla konut kira değerleri de analiz edildi.

Raporda ayrıca, Türkiye'nin en büyük ve en önemli 7 ilindeki konut satış fiyatları ve kira değerleri en pahalıdan en ucuza göre sıralanarak, fiyatlara ve değerlere etki eden nüfus, eğitim, ekonomi, sağlık, güvenlik, kent yaşamı ve yaşanabilirlik alanlarına yönelik faktörler de sunuldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven, "Konut fiyatlarındaki gelişmelerin çok önemli olmasına rağmen ülkemizde tüketicilerin trendleri izleyebilecekleri ve il bazında fiyatları takip edebilecekleri bir uygulamaya uzun süredir ihtiyaç vardı. Mortgage Uzmanı Garanti olarak, Reidin tarafından hazırlanan Reidin Emlakendeks ile, Türkiye'nin bu eksiğini ve ihtiyacını karşılamak için destek olamaya ve eklenen bilgilerle sürekli kendini geliştiren Reidin EmlakEndeks'i web sitemizde www.garantimortgage.com'da tüketiciyle buluşturmaya devam ediyoruz. Gerek İnternet sitemizin ziyaret sayısı gerek de tüketiciler, emlak ofisleri, değerleme hizmeti veren şirketler, endeksi takip eden sektördeki tüm oyuncular ve karar vericilerden aldığımız olumlu geri dönüşlere bakarak Reidin EmlakEndeks'e olan ilginin her geçen gün çoğaldığını söyleyebiliriz." dedi.

17.09.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat