Bizden Haberler

Yeni tapu tüzüğüyle insanların evin sicilini internetten öğrenebilmesi, zamandan kazanmak açısından da tapu kayıtlarının...

Bizden Haberler

Artık Tapu Siciline İnternetten Bakılacak

Yeni tapu tüzüğüyle insanların evin sicilini internetten öğrenebilmesi, zamandan kazanmak açısından da tapu kayıtlarının incelenmesi açısından da yeni bir uygulama başlatıldı.

İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası İkinci Başkanı Nizameddin Aşa, yeni tapu tüzüğüyle insanların evin sicilini internetten öğrenebilmesiyle ilgili olarak, "Zamandan kazanmak açısından da tapu kayıtlarının incelenmesi açısından da bizim için mükemmel bir olay" dedi.

Aşa, insanların evinin sicilini tapu dairesine gelmeden internetten görmesini sağlayacak yeni tapu tüzüğüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşın kendi tapu siciline internetten ulaşmasının güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Tapunun üstünde bazen şerhler veya ipotek gibi kısıtlayıcı konular olabildiğini ifade eden Aşa, "Bunu normal tapu senedinde göremiyorsunuz ancak tapu kaydına gittiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Orada da insanlar bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Bunu görmek açısından bu tüzük çok önemli" dedi.

"Emlakçılar açısından da önemi şu ki; emlakçılar bir mülkün üzerinde ipotek veya herhangi bir kısıtlayıcı şey var mı yok mu diye pek bilmiyorlar. Bu incelemeyi yapamıyorlar. Ne zaman ki satış aşamasına gelindiğinde bunlar ortaya çıkıyor. Yeni uygulamayla evini satmak isteyen bir kişi bana geldiğinde internetten tapu kaydına girip, tapunun kime ait olduğunu, bir başka kişinin mülk üstünde hakkı hukuku olup olmadığını, haciz, ipotek bulunup bulunmadığını hemen o kişinin yanında görebileceğiz. Bizim için çok güzel bir olay."

Bu uygulamanın yüzde 100 başarılı olup olmayacağına ilişkin olarak da Aşa, "Bildiğim kadarıyla belli bir yıldan önceki tapu kayıtlarına tapudaki defterleri açmadan ulaşamıyorsunuz. Ama o konuda da herhalde bir düzenleme yapılır. Bu uygulama iyi bir başlangıç. Zamandan kazanmak açısından da tapu kayıtlarının incelenmesi açısından da bizim için mükemmel bir olay. Bu kayda ulaşmanın bir çok yönden hem piyasaya hem vatandaşa faydası olacaktır" diye konuştu.

Vatandaşların T.C. Taşınmaz Numarası Da Olacak

İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2005 yılından bu yana tapu sicil kayıtlarının Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ortamında tuttuğunu, tapu işlemlerini de TAKBİS ortamında yaptığını, bu uygulamanın bugün tapu müdürlüklerinin önemli bir bölümünü kapsadığını belirtti.

Tapu Sicili Tüzüğünde yapılacak değişikliklerle vatandaşlara taşınmazları için T.C. taşınmaz numarası verileceğini ifade eden Yeşil, "Böylece vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarası yanında, T.C. taşınmaz numarası da olacaktır. T.C. taşınmaz numarası ile vatandaşlar gayrimenkullerine ilişkin bilgileri, tapu kayıt çıktılarını artık tapu müdürlüklerine gelmeden evlerinden alabilecekler.

Vatandaş T.C. taşınmaz numarası ile evinden bilgisayara girerek, internet üzerinden taşınmaz üzerindeki güncel tüm hak ve kısıtlamaları görebilecek. Gördüğü kaydın çıktısını belge olarak alabilecektir. Vatandaşlar taşınmaz satın almak istedikleri takdirde, satın alacakları taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğunu, üzerinde ipotek, haciz veya başkaca kısıtlama olup olmadığını kolaylıkla görebilecekler. Bunun için de tapu müdürlüğüne gitmelerine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.

Metin Yeşil, TAKBİS uygulaması ile vatandaşların bulundukları yerdeki tapu dairelerinde de işlem yapabileceklerini, yurt dışında Türk konsolosluklarınca tapu işlemleri yapabilmesi imkanı getirildiğini, böylece yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemi için Türkiye'ye gelmesine gerek kalmayacağını vurguladı.

Yeşil, "Yeni uygulamalarla vatandaşların tapu bilgilerini edinme ve kayıt alma için tapu dairelerine gitmesine ihtiyaç kalmadığı için, tapu dairelerinin iş yükü de azaltacak" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, gelişmiş ülkeleri bile kıskandıracak bir tüzük hazırladıklarını belirtmişti.

Kanal, "Vatandaşımız bir taşınmazla ilgili bütün veriyi görebilecek. Ona göre satın alıp almamaya karar verebilecek. Bu işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile tapu dairesine gelmeden yapabilecek" demişti.

Kaynak: www.milliyetemlak.com

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat