Bizden Haberler

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, tüm Türkiye'de zorunlu deprem...

Bizden Haberler

Deprem Gerçeği Var Ama Sigorta Yaptıran Yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, tüm Türkiye'de zorunlu deprem sigortasına konu olan meskenlerin şu aşamada sadece yüzde 26'sının sigortalı olduğunu belirtti.

Serdar, Türkiye'nin yüzde 98'inin deprem kuşağında yer aldığına işaret ederek, DASK'ın 1999 Marmara Depremi'nin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

DASK'ın kendine has bir idari yapısı olduğunu, 7 kişilik Yönetim Kurulundan oluşan kurumun, otomobili, demirbaşlarının olmadığını anlatan Serdar, kar amacı gütmeyen DASK'ın bu şekilde teşkilatlanmasının amacının zorunlu deprem sigortasını ucuz hale getirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Kendisinin Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı olduğunu ve DASK Yönetim Kurulu Başkanlığını ek görev olarak yaptığı belirten Serdar, diğer üyelerin de aynı şekilde kurumdan seçilen insanlar olduklarını ifade etti.

Türkiye'deki zorunlu deprem sigortasıyla ilgili bilgi veren Serdar, sigortanın 1 yıllık yapıldığını ve her yıl tekrarlandığını belirterek, sigortanın olası bir depremde evlerde oluşan hasarı karşıladığını belirtti.

Zorunlu deprem sigortası poliçesinin Türkiye'deki sigorta şirketleri, onların acenteleri ve sigorta şirketlerinin acenteliğini yapan bankaların yazdığının altını çizen Serdar, "Örneğin 1. derece deprem bölgesinde 100 metrekarelik betonarme bir binanın yıllık pirimi 131 liradır. Aylık primi yaklaşık 10-11 lira, günlük primi ise 30-31 Kuruşa denk gelmektedir" dedi.

Mümkün olduğu kadar çok düşük bir primle yüksek teminat sağlandığını vurgulayan Serdar, şöyle devam etti:

"Şuanda sahip olduğumuz poliçelerin ortalamasını aldığımız zaman, ortalama teminat 55 bin liraya geliyor. Bu prim olarak da 96-97 liraya denk gelmekte. Primlerin her yıl yenilenmesi ile büyük bir fon birikimi oluşmuş oluyor. Bu oluşan fonla biz dışardan sigorta teminatı alıyoruz. Çünkü DASK'ın aldığı sigorta teminatının hepsini üzerinde tutması mümkün değil. DASK da kendisini sigortalıyor. Herhangi bir büyük depremde oluşan hasarın karşılanması için bu paranın neredeyse tamamı yurt dışından gelecek. Dünyadaki afet sigorta sistemi bu şekilde işliyor."

En Çok Ankaralılar Sigorta Yaptırmış

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, 1999 Marmara depreminde ciddi can ve mal kayıpları yaşandığını hatırlatan Serdar, bu gerçeğe rağmen zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısının düşük olduğunu vurguladı.

Depremin yıkıcı etkilerinin en çok hissedildiği, Bolu'da zorunlu deprem sigortası yaptırılan meskenlerin oranının yüzde 52,13, Düzce'de yüzde 40,77, Sakarya'da yüzde 36,46, İzmit'te yüzde 31,88, İstanbul'da ise yüzde 34 olduğunu bildiren Serdar, bu oranın Samsun'da yüzde 15, İzmir'de yüzde 29,77, Ankara'da ise yüzde 57,16 olduğunu açıkladı.

Ankara'nın bir memur kenti olması, düzenli yapılaşma nedeniyle bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Serdar, "Tüm Türkiye'de zorunlu deprem sigortasına konu olan meskenlerin şu aşamada sadece yüzde 26'sı sigortalı. İnsanlarımız sigortayı bilmiyorlar. Bu bilinçle ilgili bir süreçtir. 10 yılda yüzde 26'ya kadar gelebiliyoruz. Tanıtımlara daha da ağırlık vereceğiz. Yeni bir alan araştırması araştırma yapacağız" dedi.

DASK'ın Ödeme Gücü

DASK'ın ödeme gücünün şuan itibariyle 3,6 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Serdar, "Allah korusun büyük bir deprem olması halinde DASK'ın bir defada ödeyebileceği tutar 3,6 milyar lira" diye konuştu.

Depremde ortaya çıkan hasar durumunun eksperler tarafından raporla belirlendiğini, rapora göre ödeme yapıldığını anlatan Serdar, bugüne kadar 10 bin üzerindeki hasar dosyasına 20 milyon lira civarında tazminat ödediklerini kaydetti.

Serdar, toprak kayması, sel gibi diğer afetlerle ilgili sigortaların da kapsama alınması için Mecliste bir yasanın beklediğini sözlerine ekledi.

Primlerde Yüzde 40 İndirim

Zorunlu deprem sigortasının yaygınlaştırılması için fiyatların düşüklüğünü ön plana çıkardıklarını söyleyen Serdar, poliçesini yenileyene yüzde 20, özellikle apartman ve sitelerde toplu başvurularda, en az 8 konut için yüzde 20, toplamda yüzde 40 gibi bir indirimin söz konusu olabildiğini vurguladı.

Türkiye'nin deprem gerçeğinin hiçbir şekilde değişmeyeceğine dikkat çeken Serdar, bu gerçeğin dikkate alınarak konutların depremin vereceği zarara karşı güvence altına alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: http://emlak.sabah.com.tr / 27.10.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat