Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul...

Bizden Haberler

Ekim'de İkinci El Konut Satış Fiyat Artışında Lider İzmir Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Ekim ayı raporu yayınlandı.

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com Emlak Endeks'ine göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,81; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6,77 oranında artış gerçekleşti.

İzmir, Ekim'de bir önceki aya göre metrekare başına %1,53'lük değer artışıyla, geçen ayki gibi ikinci el konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönem içinde ikinci el konut satış fiyatları, İstanbul'da %0,88; Ankara'da %0,77; Adana'da %0,63; Kocaeli'nde %0,55 Antalya'da %0,51 ve Bursa'da %0,22 oranında arttı.

Ekim ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise %1,58 artışla, geçen ayki gibi yine İzmir oldu. Aynı dönem içinde, konut kira değerleri, İstanbul'da %1,26; Antalya'da %1,24; Bursa'da %0,87 ve Ankara'da %0,23 oranında arttı. Kocaeli ise aynı kalırken, Adana'da %0,31 oranında azaldı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Ekim 2011 raporuna göre ise, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,54 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise %9,04 oranında artış gerçekleşti.

Ekim ayında satış fiyatları, bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %4,17; 2+1 daire tipinde %2,65; 3+1 daire tipinde %2,27 ve 4+1 daire tipinde ise %1,42 oranında arttı. Ekim'de yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 51-75 m2 konutlarda %3,17; 76-100 m2 konutlarda %2,34; 101-125 m2 konutlarda %1,42; 126-150 m2 konutlarda %2,97; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %2,95 oranında arttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Işık Gökkaya, "Geçmiş ay bültenlerimizde belirttiğimiz gibi, yeni konut fiyatlarında artış devam etmektedir. Bu ayki %2,54'lük artış oranı, endeksin başlangıcından bugüne kadar gerçekleşen en yüksek aylık artış oranı olarak dikkat çekmektedir. Ancak, yılbaşından bu yana bakıldığında, yeni konut fiyat endeksinde yaşanan %7,5 oranında artışın, %8 oranında artan enflasyon ve %12,7 oranında yükselen konut inşaat maliyetlerine oranla hala düşük kaldığı görülmektedir. Bu durum, önümüzdeki dönemde yeni konutlarda enflasyona ve maliyet artışlarına paralel fiyat artışlarının devam edebileceğini göstermektedir." dedi.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat