Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in...

Bizden Haberler

Ekim’de Konut Satış Fiyatları İzmir, İstanbul, Adana ve Ankara’da Arttı

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in Ekim ayı raporu yayınlandı. Rapora göre, Ekim ayında, Türkiye'nin 7 büyük ilindeki (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) konut satış fiyatları ve kira değerlerinde bir önceki aya göre bazı şehirlerde artış, bazı şehirlerde ise düşüş gözlemlendi.

Ekim 2009'da satılık konut fiyatları, Türkiye genelinde %0.98 oranında arttı. Ekim ayında, konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir %2.58'lik artışla İzmir oldu. İzmir'i, %1.24 ile İstanbul, %0.71 ile Adana ve %0.36 ile Ankara izledi. Konut satış fiyatları Ekim ayında, Antalya'da %1.87, Kocaeli'de %0.82 ve Bursa'da %0.11 oranında geriledi.

Ekim 2009'da kiralık konut değerleri ise , Türkiye genelinde %0.37 oranında azaldı. Raporun kapsadığı 7 büyük ilde Ekim ayındaki kira değerleri incelendiğinde, Kocaeli %1.22'lik değer artışıyla kiraların en fazla arttığı şehir oldu. Kocaeli'yi %0.83'lük artışla İzmir izledi. Kira değerleri Ekim ayında Antalya'da %3.4, Ankara ve Adana'da %0.93, Bursa'da %0.85 ve İstanbul'da %0.15 oranında geriledi.

Diğer taraftan rapora göre Ekim 2009'da, satılık konut açısından en fazla değer kazanan ilçe İstanbul Kartal (%4.38) olurken, kiralık konut açısından en fazla değer kazanan ilçe ise İstanbul Esenler (%5.47) oldu.

17.11.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat