Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Ekim'de Konut Satış Fiyatlarının En Çok Arttığı İl Bursa Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren REIDIN.com Emlakendeks'in Ekim 2010 raporu yayınlandı.

Rapora göre, Bursa bir önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki metrekare başına %0,98'lik değer artışıyla, Ekim ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Bursa'da metrekare satış fiyatı 914 TL'den 923 TL'ye yükseldi. Bir önceki aya göre metrekare başına konut satış fiyatlarında %1,82 oranında düşüş yaşanan Antalya ise konut fiyatlarının en çok değer kaybettiği il oldu. Antalya'da metrekare satış fiyatı 823 TL'den 808 TL'ye indi. İstanbul ve İzmir'de konut satış fiyatları sırasıyla %0,63 ve %0,09 oranında artarken; Adana ve Kocaeli'de sırasıyla %0,34 ve %0,60 oranında azaldı. Ankara'da ise metrekare başına konut satış fiyatları değişmedi.

Rapor, Ekim 2010'da satılık konut fiyatları açısından bir önceki aya göre en çok değer artışı yaşanan ilçenin Ankara Gölbaşı (+%2,05), en çok değer kaybı yaşanan ilçenin ise Antalya Kepez (-%2,13) olduğunu ortaya koydu.

Raporda, bir önceki aya göre Ekim 2010'daki kira değerleri incelendiğinde, metrekare kira değerinin 4,52 TL'den 4,58 TL'e yükseldiği Bursa, bir önceki aya göre %1,33'lük artışla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Adana ise %1,49 oranındaki düşüşle, bir önceki aya göre kiraların en fazla değer kaybettiği il olurken, Adana'da metrekare kira değeri 3,35 TL'den 3,30 TL'ye indi. Rapora göre, Ankara ve İstanbul'daki kira değerlerinde sırasıyla, %0,48 ve %0,59 oranında değer artışı yaşanırken, Antalya, İzmir ve Kocaeli illerinde metrekare kira değerleri sırasıyla, %0,26; %0,21 ve %0,46 oranında azaldı.

Rapor, Ekim ayında bir önceki aya göre konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Kartal (+%2,32), en çok değer kaybeden ilçenin ise Adana Seyhan (-%1,77) olduğunu gösterdi.

Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven konuyla ilgili olarak "Ekim 2010'da mortgage piyasasında şimdiye kadar yaşanan en büyük artışlardan birine şahit olduk. Bu hızlı büyümede özellikle mortgage faizlerinin çok uygun seviyelerde olması etkili oldu. Ayrıca konut fiyatları sürekli artış gösterse de, halen 2008'in 1. çeyreğindeki en yüksek noktanın yaklaşık %10 oranında aşağısında olmasının da büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, konut fiyatlarındaki artışın ve mortgage piyasasındaki hızlı büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat