Bizden Haberler

Kira ödemek ve her yıl ev sahibinizle pazarlık yapmak yerine mortgage taksitleri ve tamiratlara para ayırmaya...

Bizden Haberler

Ev Almaya Gerçekten Hazır Mısınız?

Kira ödemek ve her yıl ev sahibinizle pazarlık yapmak yerine mortgage taksitleri ve tamiratlara para ayırmaya hazır mısınız? Ev sahibi olmak için ne kadar hazır olduğunuzu finansal ve duygusal olarak ölçümlemeniz gerekir. Bakın bakalım bu pazara girmeye hazır mısınız?

1. İşiniz ne kadar sağlam?

a) Karı-koca ikimizin de bir mesleği var ama gerçek mesleklerimizin dışında işlerde çalışıyoruz. Ve en azından birimiz bu durumu değiştirip kendi kariyerinde ilerlemek istiyor.

b) İki yıldan fazla bir süredir her ikimizin de benzer ve tam zamanlı işi var.

c) Eski ev arkadaşımla beraber moda tasarımı işine girmeyi düşünüyorum, eşimde sahne sanatları üzerine bir kariyer yapmak istiyor.

d) Her ikimiz de yaklaşık altı ay önce işe başladık, işimizden memnunuz ve hak ettiğimiz parayı kazanıyoruz.

2. Önümüzdeki 5 sene içinde:

a) Mastır yapmak istiyorum ama nerde yapmak istediğimi bilmiyorum

b) İşime devam edeceğim ya da aynı alanda başka bir işe geçebilirim.

c) Yılın 300 günü seyahat eden bir dans grubuna katılacağım.

d) Hayatıma aynen devam edeceğim çünkü yaşadığım yeri seviyorum. Ama iş yerim beni başka bir şubesine gönderebilir.

3. Bankanız kredi ve finansal geçmişinizi araştırdığında şunları görecek:

a) Eninde sonunda kredi kartı borcumuzu ödüyoruz ve geçmişte belki bir- iki tane çekimiz karşılıksız çıkış olabilir.

b) Son derece temi bir geçmişimiz var ve hep zamanında ödemelerimizi yaparız.

c) Faturalarımız hep geç ödeyebiliyoruz ve birkaç kez suyumuzu elektriğimizi bu yüzden kesmişlerdi.

d) Bir yıl kadar bir süredir kredi kartına sahibiz ve ödemelerimizi son derece düzenli yapıyoruz.

4. Tasarruflarımla şunlar için yeterli param var:

a) Hali hazırda devam eden taksitlerimiz ödeyebilirim ve alacağım evin yüzde 25 peşinatını yatırabilirim.

b) Yüzde 30 peşinat yatırabilirim ve gene de çıkacak bir çok masraf için yeterli kadar param kalır.

c) Kablo TV faturasını düzenli yatırabilirim ve önümüzdeki ay maç paketi de almayı düşünüyorum.

d) Yüzde 25 peşinat yatırabilirim ama ev için yapmam gereken masrafların hiçbirine param kalmaz.

5. Bir aile kurmayı düşünüyor musunuz?

a) Evet ben önümüzdeki iki yıl içinde çocuk istiyorum ama eşime kalsa bir on yıl daha bekleriz.

b) Önümüzdeki 1-2 yıl içinde ikimiz de çocuk sahibi olmak istiyoruz. Zaten bebekle birlikte doğacak masraflar için şimdiden bir tasarruf hesabı açtırdık bile.

c) Üç çocuk istiyoruz- ama tabi ilkinin nasıl çıkacağına bağlı.

d) Ya önümüzdeki birkaç yıl içinde bebek yapacağız ya da çocuk fikrinden tamamen vazgeçeceğiz. Birimizden biri işini kaybederse diye korkuyoruz.

6. Bankalarla olan deneyiminiz aşağıdakilerden hangisine benziyor?

a) Maaşımı yatırırım ve pek çoğu hemen faturalara gider. Tasarruf hesabıma çok az bir miktar girer.

b) Maaşımı yatırdığım hesap harici "ev paramız" olarak adlandırdığımız ayrı bir hesabım daha var ve her ay mutlaka bu hesaba da para koyuyorum.

c) Neden ATM makinelerinden sadece 10 TL ve katlarını çekebiliyoruz? Hesabımda 9 TL kalıyor ve asla çekemiyorum.

d) Yapabildiğimiz zaman mutlaka tasarruf hesabına para yatırıyoruz ve genelde bu hesaptan para çekmiyoruz.

7. Evinizdeki şofben bozuldu. Şunları yapmaya hazırsınız:

a) Ev sahibini arayıp derhal tamir ettirmesi gerektiğini söylemeye

b) Eğer elinizden gelirse kendiniz tamir etmeye, daha karışık bir problem ise bir tamirci çağırıp parasını ödemeye

c) Su basmış olan küçük tuvalete çocuklar için minik bir kaydırak koymaya

d) Tamircinin faturasını ödeyip, bir daha tüm yıl boyunca böyle bir masraf çıkmaması için dua etmeye.

Eğer (a) lar veya (d) ler çoğunluktaysa:

ARAŞTIRMAYA BAŞLAYIN

Evet, hedeflerinizi tam olarak belirlememiş olabilirsiniz ve bu yüzden yeteri kadar araştırma yapmadan bir evin masraflarının altına girmek çok akıllıca olmayabilir. O yüzden acele etmeyin. Hedeflerinize karar verdikçe, önümüzdeki beş yıl içinde nerde nasıl yaşamak istediğinize de karar vermiş olursunuz. Belki de şu anda yaşadığınız evin kirası çok yüksektir. Hedeflerinizi daha çabuk belirlemek için öncelikle daha ucuz bir eve taşınıp tasarruflarınızı arttırmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ev için daha çabuk para biriktirebilirsiniz. Bunları yaparken taşınma işlemleri için para ayırmayı unutmayın, daha ucuz kirada bir yere geçeceğim derken astarı yüzünden pahalıya gelmesin dikkat!

Eğer (b) ler çoğunluktaysa:

HEMEN ALIN!

İş güvenliğiniz var, hatasız bir kredi geçmişiniz var ve önümüzdeki dört beş yıl boyunca ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Ev almak mükemmel bir yatırımdır. Tabi kendi eviniz olduğunda her türlü tamirattan ve bakımdan da siz sorumlu olacaksınız ama eğer bu şekilde devam ederseniz bunlar sizin için asla problem olmaz. Nerde ev almak istediğiniz düşünün. İşinize mi yakın olsun yoksa market ve diğer ihtiyacınız olan dükkânlara mı? Eğer çocuk yapmayı planlıyorsanız civardaki okulları bir araştırın. Siz artık kendi evinizin sahibi olmaya kesinlikle hazırsınız!

Eğer (c) ler çoğunluktaysa:

YAKIN ZAMANDA EV ALMAYI DÜŞÜNMEYİN !

Hayatınızı ve isteklerinizi bir düzene koymadan ev alma yükünün altına sakın girmeyin. Şimdilik faizler düşük olsa da buna güvenip "param var" zannetmeyin. Kiralamanın iyi taraflarını görün; sadece bir yıllık sözleşme yaparsınız, çok şeyi riske atmadan kariyer değişiklikleri yapabilirsiniz.

Kaynak: http://emlak.sabah.com.tr

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat