Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in...

Bizden Haberler

Eylül’de Konut Satış Fiyatları İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Adana’da Arttı

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in Eylül ayı raporu yayınlandı. Rapora göre, Eylül ayında, Türkiye'nin 7 büyük ilindeki (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) konut satış fiyatları ve kira değerlerinde bir önceki aya göre bazı şehirlerde artışlar, bazı şehirlerde ise düşüşler gözlemlendi. . Eylül 2009'da, “konut tipi gayrimenkul yatırımları ve finansal yatırım araçları TÜFE ile indirgendiğinde en fazla reel getiriye sahip yatırım aracının külçe altın olduğu görüldü.

Eylül ayında, bir önceki aya göre konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir %0.83'lük artışla İstanbul oldu. İstanbul'u, %0.59 ile Kocaeli, %0.37 İzmir ve %0.36 ile Adana izledi. Konut satış fiyatları Eylül ayında, Ankara'da %0.36, Bursa'da %1.70 ve Antalya'da %2.33 oranında geriledi.

Raporun kapsadığı 7 büyük ilde Eylül ayındaki kira değerleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Kocaeli %1.74'lük değer artışıyla kiraların en fazla arttığı şehir oldu. Eylül ayında Antalya'daki kira değerlerinde %0.07 oranında artış yaşanırken, Adana'da %0.62 düşüş gözlemlendi. Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki kira değerlerinde bir değişim yaşanmadı.

Eylül ayı raporunda ilginç veriler de yayınlandı. Buna göre;

  • Raporda amortisman süreleri hesaplandı. Adana'da bir apartman dairesinin fiyatı 14,6 yıllık (175 aylık) kiraya eşitken, İzmir'de bu süre 18,72 yıla (225 ay) kadar uzuyor. İstanbul'daki bir apartman dairesinin fiyatı ise 15 yılda geri dönüyor.
  • Eylül 2009'daki satılık konut fiyatları, endekslerin başlangıç dönemi olan Haziran 2007'ye göre Türkiye genelinde %8.8, İstanbul'da, %11.4, Ankara'da %12.9, Adana'da %1.1, Antalya'da %10.4 ve Bursa'da %10.1 oranında geriledi. Aynı dönemde İzmir'de %1.2, Kocaeli'de %6.7 artış gözlemlendi.
  • Eylül 2009'daki kiralık konut fiyatları, endekslerin başlangıç dönemi olan Haziran 2007'ye göre Türkiye genelinde %8.8, İstanbul'da %10.4, Ankara'da %3.9, İzmir'de %12.1, Antalya'da %7.8, Bursa'da %10.2 ve Kocaeli'de %6.1 oranında geriledi. Aynı dönemde Adana'daki fiyatlar %8.6 yükseldi.
  • Raporda ayrıca, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de, satılık ve kiralık konut açısından en fazla değer kazanan ve kaybeden ilçeler de listelendi.

Eylül ayı raporuyla ilgili bilgi veren Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven “Eylül ayında 860 milyon TL'lik bir büyüme ile mortgage sektöründe son 15 ayda yaşanan en büyük artış gerçekleşmiştir. Eylül ayında mortgage sektöründe yaşanan bu büyümenin Ekim ayında da genel sektöre olumlu yansımasını ve artan talebe bağlı olarak konut fiyatlarındaki artışın devam etmesini beklemekteyiz. Fakat Emlakendeks'den de görecebileceğimiz gibi konut fiyatları Mart 2008'de yakaladığı seviyelerin aşağılarında seyretmektedir. Bu yüzden konut fiyatlarındaki artış daha fazla hızlanmadan, faizlerin de makul olduğu bu dönemde ev sahibi olmanın tam zamanı olduğunu düşünmekteyiz.” dedi.

15.10.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat