Bizden Haberler

Garanti Bankası, Türkiye'de hiçbir platforma bağlı bulunmayan ilk ve tek organizasyon "Altın Örümcek Web Ödülleri"...

Bizden Haberler

Garanti Bankası Altın Örümcek Ödüllerini Topladı

Garanti Bankası, Türkiye'de hiçbir platforma bağlı bulunmayan ilk ve tek organizasyon "Altın Örümcek Web Ödülleri" kapsamında, 2009 yılının ödüllerini topladı. İnternet sitesi www.garanti.com.tr, "Çevrimiçi Bankacılık" kategorisinde Garanti’ye 8’inci kez "Birincilik" kazandırdı. Bankanın iştiraki Garanti Mortgage’ın www.garantimortgage.com adresindeki web sitesi ise "Finanslar Servisler" kategorisinde "Üçüncülük" ödülünü aldı. Garanti ayrıca; garantitalentcamp.com ile "Eğitim" kategorisinde birincilik, garanticevrecikobi.com ile "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, "Garanti, Altın Örümcek Ödülleri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da adeta patlama yaptı. Çalışmalarımızın, Altın Örümcek jürisi ve halkımız tarafından takdir edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Garanti’nin, mortgage’dan proje ve ürünlere kadar tüm hizmetlerine ait web sitelerinin her yıl farklı ödüller kazanması, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bankamızın teknolojik gücünü perçinleyen ödüller, internet alanındaki liderliği sürdürmemiz, her zaman olduğu gibi fark yaratmamız için bize güç veriyor." dedi.

Altın Örümcek Web Ödülleri Web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen, geleneksel hale gelmiş Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız platform organizasyonudur.

2002 yılından bu yana Doruknet tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman jüri üyeleri, her sene Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı uygulamaları belirlemektedir. Altın Örümcek Web Ödülleri’nin birincileri, jürinin yanı sıra halkın da oylarıyla seçilmektedir.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat