Bizden Haberler

Yenilikçi hizmetlerine 2009 yılı başında bir yenisini daha ekleyen Garanti Bankası, mortgage uzmanlığından...

Bizden Haberler

Garanti Mortgage’da Online Danışmanlık Hizmeti Başladı

Yenilikçi hizmetlerine 2009 yılı başında bir yenisini daha ekleyen Garanti Bankası, mortgage uzmanlığından sadece şube ve telefon üzerinden değil, internet üzerinden de yararlanılmasını sağlayan online danışmanlık sistemini hizmete sundu. Buna göre, www.garantimortgage.com sitesini ziyaret eden kullanıcılar, hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında Mortgage Uzmanları'yla online görüşme yaparak, mortgage hakkında merak ettikleri soruları anında yöneltebilecek ve yanıt alabilecek.

Site üzerinden online görüşme yapma olanağı da sağlayan sistem sayesinde, ziyaretçiler, çalışma saatleri dışında merak ettikleri konularda Mortgage Uzmanları'na e-posta gönderebilecek. Gelen sorular Mortgage Uzmanları tarafından en kısa zamanda cevaplandırılacak. Sitenin hizmete girmesiyle, uzmanlara, 700'ü aşkın şube ile Türkiye'nin ilk ve tek mortgage çağrı merkezi 444 EVİM'in (444 3846) yanı sıra web sitesinden de ulaşılabilecek.

Garanti Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fuat Erbil, farklı alanlarda da kullanılması düşünülen online danışmanlığın, Garanti müşterileri tarafından, özellikle uzmanlık ve bilgi servisleri alanında etkin olarak tercih edileceğini belirtti. Erbil, yaptığı açıklamada, “Özellikle mortgage gibi Türkiye için yeni olan bir konuda uzmanların danışmanlık hizmeti vermesi oldukça önemli. Böyle bir yeniliğe adım atarken, uzmanlarımıza her kanaldan ulaşılmasının büyük önem taşıdığını düşünerek mortgage ile başlamaya karar verdik. Bu servis, önümüzdeki dönemde birçok kanalla entegre olarak çalışacak. Mortgage danışmanlığının, hizmet kalitemizi artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak açısından çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat