Bizden Haberler

Garanti Bankası, Türkiye'de ilk defa, Windows 7 Home Premium, Windows Professional ve Windows 7 Enterprise...

Bizden Haberler

Garanti’den Bir İlk Daha: TV Aracılığıyla Mortgage Danışmanlığı!

Garanti Bankası, Türkiye'de ilk defa, Windows 7 Home Premium, Windows Professional ve Windows 7 Enterprise içinde ücretsiz olarak yer alan ve kullanıcılara fare ya da uzaktan kumanda ile bilgisayarlarında kayıtlı bulunan yada Internette yer alan içerik ve uygulamalara erişim imkanı sağlayan Media Center medya platformu üzerinden interaktif bir uygulamaya imza atıyor ve müşterilerine, Web TV aracılığıyla mortgage danışmanlığı verme ve başvurusu yapma fırsatını sunuyor.

www.garanti.com.tr ve Garanti Mortgage'ın web sitesi www.garantimortgage.com ‘da yer alan Mortgage Uzmanları ile interaktif chat uygulaması, artık Media Center'da yayın yapan CNBC-e de hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar, Windows Media Center üzerinden, ekrandaki mortgage ikonuna tıklayarak Garanti'nin Mortgage Uzmanlarıyla çevrimiçi konuşarak, danışmanlık hizmetinden faydalanma imkanını elde ediyor. TV yayınını ise sayfanın alt köşesinde beliren küçük ekrandan takip etmeye devam edebiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali FuatErbil, "Son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler, özellikle bankacılık alanında, kullanıcı deneyimi açısından yepyeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Bilgi paylaşımının kolaylaşmasıyla; müşterilerimize, daha özel, kişiselleştirilmiş, interaktif deneyimler sunuyoruz. Bankacılık hizmetini internet ve mobil cihazlar üzerinden vererek, gerçek anlamda kişiye özel çözüm üretmeyi ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Şubesiz Bankacılık'ta amacımız; müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun kanalı, en uygun zamanda kullanarak, bankacılık işlemlerinde kolaylık ve hızı yakalamak. Buna paralel olarak; Microsoft ve CNBC-E ortaklığıyla, artık Web TV üzerinden müşterilerimize danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermeye başlıyoruz" dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat