Bizden Haberler

Garanti Bankası, görüntülü iletişim teknolojisi Videofon'u kullanıma sunan Türk Telekom'un desteğiyle...

Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti’den Mortgage Sektöründe Bir İlk: “Görüntülü Çağrı Merkezi”

Garanti Bankası, görüntülü iletişim teknolojisi Videofon'u kullanıma sunan Türk Telekom'un desteğiyle, çağrı merkezi hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyan Görüntülü Çağrı Merkezi uygulamasını başlattı. Mortgage sektöründe ilk defa hayata geçirilen hizmet kapsamında; Garanti Bankası ile çalışan emlak ofislerine gelen müşteriler, Türk Telekom teknolojisi ile geliştirilmiş, ev ve işyeri telefonları gibi sabit hatlardan görüntülü konuşma imkânı sunan Videofon sayesinde, 444 EVİM - 444 3846 hattındaki Mortgage Uzmanları ile yüz yüze görüşerek bilgi ve destek alabilecek; mortgage başvurusunda bulunabilecekler.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için online hizmetlerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Pilot çalışmalarına geçtiğimiz Eylül ayında CEBIT fuarında başlanan Görüntülü Çağrı Merkezi sayesinde, müşterilerimiz, Garanti Mortgage Uzmanları'na kolayca ulaşarak, interaktif bir şekilde bilgi alabilecek. Türk Telekom'la birlikte geliştirdiğimiz ve mortgage sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan hizmetin, müşterilerimizin yanı sıra emlak ofislerine de büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Mortgage konusundaki uzmanlığımızı her kanaldan müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel ise, ilk defa Türk Telekom çağrı merkezlerinde sunulan Görüntülü Çağrı Merkezi uygulamasının Garanti Bankası işbirliğiyle sürdürülmesini şöyle değerlendirdi: "Grup şirketlerimizden Argela'nın geliştirdiği ve Türk inovasyonu adına son derece önemli bir ürün olduğunu düşündüğümüz Videofon ile Çağrı Merkezi'nden faydalanan müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracağız".

09.06.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat