Bizden Haberler

Türkiye'nin en geniş Konut Kredisi ürün yelpazesine sahip olan Garanti Mortgage, "Taksit Ertelemeli Mortgage"...

Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti’den “Taksit Ertelemeli Mortgage”

Türkiye'nin en geniş mortgage ürün yelpazesine sahip olan Garanti Bankası, "Taksit Ertelemeli Mortgage" seçeneğini sunmaya başladı. Yeni ürünle tüketiciler, nakit akışlarına göre yıl içinde iki kez ödemelerine ara verebiliyor, kredi taksitlerini gecikme faizi ödemeden erteleyebiliyorlar.

"Taksit Ertelemeli Mortgage" ile halihazırda mortgage kullanmış olan Garanti müşterileri dilerse kredi ödeme süresi boyunca, taksit erteleme fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca beklenmeyen durumlar nedeniyle kredi taksitlerini ödeyememe endişesi taşıyan ve bu yüzden kredi kullanmaktan çekinen müşteriler de gerekli ödeme esnekliği sağlayan bu ürün sayesinde rahatça kredi kullanabiliyor.

Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, doğru zamanlama ile herkese uygun mortgage ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Özellikle günümüzün şartlarını göz önüne alarak hizmete sunduğumuz Taksit Ertelemeli Mortgage'la, mevcut müşterilerimizin taksitlerini erteleyerek onlara yeni bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca mortgage'ı yeni kullanacak tüketiciler için, oldukça cazip bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: www.hurriyetemlak.com

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat