Bizden Haberler

Garanti Bankası, mortgage ve gayrimenkul sektörüne ilişkin uzmanlığını, birlikte çalıştığı emlak ofisleri sahipleriyle...

Bizden Haberler

Garanti’nin Emlak Ofislerine Özel 27. Mortgage ve Emlak Ofisleri Semineri Denizli’de Yapıldı

Garanti Bankası, mortgage ve gayrimenkul sektörüne ilişkin uzmanlığını, birlikte çalıştığı emlak ofisleri sahipleriyle paylaşmak amacıyla başlattığı seminer dizisine, Denizli'deki toplantıyla devam etti. Anemon Otel'de düzenlenen seminere katılan emlakçılar; emlak ofislerine özel uygulamalar ve mortgage sektörü üzerine son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi alırken, ülke ekonomisinin genel görünümünü dinleme fırsatı da buldu. Açılış konuşmalarını Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran ve Denizli Emlak Müşavirleri Meslek Odası Başkanı Hakan Arslan'ın yaptığı seminerde Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Müdürü Kerem Ömer Orbay mortgage ürünleri hakkında bilgi verdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ise birikimlerini emlakçılarla paylaştı.

Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği gibi, 2009'un son çeyreğinden bu yana konut sektöründe talep, giderek artan bir şekilde devam ediyor. 2010 yılının mortgage sektörünün şimdiye kadar yaşadığı "en iyi yıl" olduğunu söyleyebiliriz. 10 Eylül itibariyle sektör 51.1 Milyar TL seviyelerine ulaştı. Sene başından bu yana 8.8 Milyar TL'lik yani % 20'lik bir büyüme gerçekleşti. Konut ve mortgage sektöründe işler gerçekten iyi gidiyor ve çok daha iyiye gideceğini gösteren işaretleri alıyoruz. 2010 sonunda sektörün %30'lara yakın bir büyüme kaydederek 54 Milyar TL civarı bir rakama ulaşacağını tahmin ediyoruz.Biz de Garanti Bankası olarak sektör liderliğimizi açık ara devam ettiriyoruz..Sektörde bilgi birikimi, istek ve coşku arttıkça, çok daha önemli büyüme rakamlarına ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Alınan sonuçları, konut sektörünün, emlak ofislerinin ve bankacılık sektörünün son derece yetkin çalışmalarına borçlu olduklarını kaydeden Onaran, "Garanti Mortgage olarak, mortgage uzmanlığımız ve pazar liderliğimizle, bu alanın büyümesi, daha büyük hacimlere ve kaliteye ulaşması için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, seminerlerimiz de, çok önem verdiğimiz etkinliklerden biri. Mortgage Uzmanı Garanti olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle tüketicilerin, bilgi birikimimizle ise tüm iş ortaklarımızın yanındayız." dedi.

Garanti Mortgage, 2007 yılının Ağustos ayında başlattığı Mortgage ve Emlakçı Seminerleri'yle, bugüne kadar 27 ilde 3.000'i aşkın emlakçıyı konut sektöründeki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirdi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat