Bizden Haberler

Garanti Bankası, mortgage ve gayrimenkul sektörüne ilişkin uzmanlığını, birlikte çalıştığı emlak ofisleri...

Bizden Haberler

Garanti’nin Emlak Ofislerine Özel Mortgage Semineri Kocaeli’de Yapıldı

Garanti Bankası, mortgage ve gayrimenkul sektörüne ilişkin uzmanlığını, birlikte çalıştığı emlak ofisleri sahipleriyle paylaşmak amacıyla başlattığı seminer dizisine, Kocaeli Grand Yükseliş Otel'deki toplantıyla devam etti. Seminere katılan emlakçılar; emlak ofislerine özel uygulamalar ve mortgage sektörü üzerine son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi alırken, ülke ekonomisinin genel görünümünü dinleme fırsatı da buldu.

Seminerde, açılış konuşmalarını Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran ve Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu yaptı. Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Müdürü Kerem Ömer Orbay mortgage ürünleri hakkında bilgi verirken, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ise birikimlerini emlakçılarla paylaştı.

Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran yaptığı konuşmada, "Konut sektöründe talep, 2009'un son çeyreğinden bu yana giderek artan yoğunlukla devam ediyor. Konut kredisi sektörü için şimdiye kadar yaşadığımız en iyi dönem olarak değerlendirdiğimiz 2010'un ilk çeyreğinde, kredi hacmi yaklaşık %7 büyüyerek, 45.5 milyar TL'ye ulaştı. Garanti, bu dönemde sektör büyümesinin üzerinde bir oranla %10'luk büyüme göstererek liderliğini devam ettirdi. Son 1.5 aylık dönemde ise sektör 47.4 milyar TL'ye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada, 2007 yılından bu yana elde ettiğimiz sektör liderliğini devam ettirdiğimizi gururla söyleyebiliriz. 2010'da sektörün %20'lerin üzerinde büyüme kaydederek, 51-52 milyar TL'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bu sonuçları, konut sektörünün, emlak ofislerinin ve bankacılık sektörünün son derece yetkin çalışmalarına borçulu olduklarını kaydeden Onaran, "Garanti Mortgage olarak, mortgage alanındaki uzmanlığımız ve pazar liderliğimizle, bu alanın büyümesi, daha büyük hacimlere ve kaliteye ulaşması için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda uzmanlığımızı sektöre aktardığımız seminerler, çok önem verdiğimiz etkinliklerden biri. İş ortaklarımız emlak ofisi temsilcilerini mortgage alanında bilgilendirerek, onları da çalışanlarımız gibi birer ‘mortgage uzmanı' yapmayı hedefliyoruz. Mortgage Uzmanı Garanti olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle tüketicilerin, bilgi birikimimizle ise tüm iş ortaklarımızın yanındayız." açıklamasını yaptı.

Garanti Mortgage, 2007 yılının Ağustos ayında başlattığı Mortgage ve Emlakçı Seminerleri'yle, bugüne kadar 26 ilde yaklaşık 3000 emlakçıyı konut sektöründeki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirdi.

31.05.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat