Bizden Haberler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 2000 yılından beri düzenlediği Gayrimenkul Zirvesi...

Bizden Haberler

Gayrimenkul Zirvesi’nde 200 Proje Görücüye Çıkacak

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 2000 yılından beri düzenlediği Gayrimenkul Zirvesi bu yıl, dünyaca ünlü fuarcılık şirketi Reed Exhibitions ile birleşerek, uluslararası bir fuarı da organizasyona katıyor. GYODER Başkan Yardımcısı ve ISTANBUL REstate Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Azizoğlu, "Sektör mensuplarını, yerli ve yabancıyı, kamu sektörü ile özel sektörü, yerel yönetimlerle yatırımcıları bir araya getirerek sektöre ivme kazandırmak en büyük hedefimizdir" dedi.

Dünya'da İlk ve Tek

ISTANBUL REstate'in Gayrimenkul Zirvesi'ni de içinde barındıran konsepti ile dünyada ilk ve tek olduğunu belirten GYODER Başkanı Bekir Cumurcu, "Gayrimenkul Zirvesi zengin ve gündem yaratan içeriği, uluslararası üst düzey konuşmacı ve katılımcıları ile gayrimenkul dünyasında bir marka haline geldi. Böylesine ses getiren, sektörü aynı çatı altında buluşturan bu zirveyi, uluslararası katılımlı bir gayrimenkul fuarıyla birlikte düzenlemek kaçınılmazdı" dedi.

200 Proje Tanıtılacak

Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezi'nde 2 Haziran'da başlayacak olan fuar üç gün sürecek. Etkinliklerin ilk günü Zirve'ye, diğer günleri ise fuar, paralel oturumlar, eşleştirme toplantıları ve sektör içi ilişkileri geliştirecek ve genişletecek toplantılara ayrılacak. Yerel yönetimler, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri, proje geliştiriciler, yatırımcılar, finansörler, bina yönetim şirketleri ve danışmanlık şirketlerini aynı çatı altına toplayacak "ISTANBUL REstate" fuarında, Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Türkiye'den toplam 200 firma projelerini ve yatırım fırsatlarını tanıtacak.

5 Bin Yabancı Bekleniyor

Gayrimenkul sektörünün en büyük fuarlarından Real Vienna, MIPIM, MAPIC, SIMA gibi fuarların da organizatörü olan Reed Exhibitions işbirliği ile gerçekleştirilecek "ISTANBUL REstate" e Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Türkiye'den 5 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye Yatırım Fırsatı Sunuyor

REED Exhibitions Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Matthias Limbeck de, Viyana, Orta ve Doğu Avrupa için nasıl bir merkez ise, İstanbul'un da Orta Asya, Yakın ve Uzak Doğu için bir merkez olduğunu dile getirdi. Limbeck, Avusturya ve Türk şehirleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerek şunları söyledi: "İstanbul'da yaklaşık 14 milyon kişi yaşıyor. İstanbul, Türk ticaret ve ekonomisinin merkezi durumunda. Aynı zamanda Yakın ve Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Rusya, Eski Sovyet Devletleri ve Orta Asya'nın Türk bölgeleri de işadamları için bir buluşma noktası. Türkiye ve Rusya gibi, bu pazarlar da hızla gelişen, ya da yatırım fırsatı sunan pazarlar" dedi..

Kaynak: www.hurriyetemlak.com

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat