Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Haziran’da İkinci El Konut Satış Fiyat Artışında Lider İstanbul Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Haziran ayı raporu yayınlandı.

Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com EmlakEndeks'e göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,65; geçen yılın aynı dönemine göre ise %4,67 oranında artış gerçekleşti.

İstanbul, Haziran ayında bir önceki aya göre ikinci el satılık konut fiyatlarında metrekare başına %0,98'lik değer artışıyla fiyatların en fazla yükseldiği il olurken Ankara ve Kocaeli'de %0, 57 , İzmir de ise % 0,09 artış gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el konut satış fiyatları Adana'da değişmezken, Antalya'da %0,77 ve Bursa'da ise %0,11 oranında azaldı. Antalya, fiyatların en fazla değer kaybettiği il oldu.

Haziran ayındaki metrekare başına kira değerleri incelendiğinde de; Bursa, %0,89 değer artışıyla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içinde konut kira değerleri Adana'da %0,62 oranında azalırken, Antalya'da %0.51, Ankara'da %0,47, İzmir'de %0,41, İstanbul'da %0,29 ve Kocaeli'de %0,23 oranında oranında arttı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 'nin Haziran 2011 raporuna göre ise, yeni konut satış fiyatları, Haziran ayında bir önceki aya göre %0,46 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6,40 oranında artış gösterirdi.

Satış fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0,09; 2+1 daire tipinde %0,54; 3+1 daire tipinde % 0,37,ve 4+1 daire tipinde %0,20 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0,27; 76-100 metrekare konutlarda %0,09; 101-125 metrekare konutlarda %0,74 ;

126-150 metrekare konutlarda %0,28 ve 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,29 oranında artış gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven, “Endeks sonuçlarından da görüleceği üzere konut satış fiyatlarında artış trendi, yavaşda olsa devam ediyor. Diğer taraftan, fonlama maliyetlerindeki artış doğrultusunda mortgage faiz oranları sene sonuna kadar %1,25 ila %1,30 seviyelerine doğru gideceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda, faizlerdeki ve konut fiyatlarındaki artış trendi dikkate alındığında, ev almayı ertelemenin tüketiciler açısından bir fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ihtiyaçlarına uygun konutu buldukları zaman kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.“ dedi.

Mortgage kredi sektörü rakamlarını da değerlendiren Güven," Son dönemde büyüme hızının bir miktar yavaşlamaya başladığını görüyoruz. 2011 'in ilk 7 ayında %16 büyüme gösterdi. Faizlerdeki artışla beraber yılın sonuna kadar büyümenin %8-9 ile sınırlı kalacağını ve sektörün seneyi %25 civarı bir büyüme ile kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat