Bizden Haberler

Dünyanın ünlü gayrimenkul finansal ve profesyonel hizmetler sunan şirketlerinden ABD'li Jones Lang LaSalle...

Bizden Haberler

İşte Geleceği Parlak 18 Şehrimiz

Dünyanın ünlü gayrimenkul finansal ve profesyonel hizmetler sunan şirketlerinden ABD'li Jones Lang LaSalle, 'Dünyanın Kazanan Şehirleri' raporunu açıkladı.

İstanbul, bu şehirler arasına girerken, Türkiye'nin 17 şehri daha konut, alışveriş merkezi, otel, ofis ve lojistik açısından yatırım için en cazip bölgeler olarak belirlendi. Bu bölgelerin, kısa ve orta dönemde, gayrimenkul yatırım talebi açısından güçlü olanaklar sunacağı vurgulanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Alkaş Danışmanlık ile birleşerek Türkiye pazarına adım atan dünyanın en ünlü gayrimenkul fınansal ve profesyonel hizmetler sunan şirketlerinden ABD'li Jones Lang LaSalle, 'Dünyanın Kazanan Şehirleri' raporunu açıkladı. İstanbul; Sao Poulo, Mexico City, Buenos Aires, Santiago, Moskova, Varşova, Prag, Budapeşte, Dubai, Joha nesburg, Mumbai, Delhi, Bangalore, Shanghai ve Bejing gibi yatırım açısıdan kazandıran şehirler arasına gin Türkiye'nin gayrimenkul fırsat ve risklerini değerlendiren raporda; 81 ilin perakende, ofis, lojistik, konut ve o sektörü ile ilgili çarpıcı analizlere yer verildi.

İstanbul En Cazip İl

Rapora göre; modern peraken alanlarının yüzde 40'ı ve modern ofislerin yüzde 80'inin bulunduğu İstanbul, yakın gelecekte de mal sahipleri, müteahhitler ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edecek. İzmir ve Ankara, tüm gayrimenkul sektörleri için olumlu fırsatlar sunuyor. Bursa ve Kocaeli, global ekonomiye entegre olmuş endüstriyel bölge iken, Antalya Türkiye'nin en büyük otel pazarı olarak öne çıkıyor.

Alışveriş merkezi inşaatları açısından ise; Ankara ve Antalya'nın başı çekmesiyle birlikte birçok ikincil şehirde patlama yaşanıyor. Raporda İstanbul dışında "Türkiye'nin Yükselen Yıldızları" adı verilen 17 şehir yer alıyor. Raporun "Türkiye'nin Yükselen Yıldızları" başlıklı bölümünde; demografik yapısı ve globalleşerek büyüyen ekonomisi nedeniyle Türkiye genelinde birçok coğrafi bölgede kaliteli gayrimenkul talebi gözlemlendiği, Türkiye'nin Avrupa için göz ardı edilemeyecek kadar büyük, dinamik ve önemli bir pazar olduğu vurgulanıyor.>

Türkiye'nin gayrimenkul fırsat ve risklerini değerlendiren raporda; 81 ilin perakende, ofis, lojistik, konut ve otel sektörü ile ilgili çarpıcı analizlere de yer veriliyor. Sonuçlara göre, gayrimenkul pazarında İstanbul halen başı çekiyor olsa da, Türkiye'nin diğer bölgesel şehirleri de giderek oyuna dahil oluyor.

Ankara, Antalya'ya Dikkat

Perakende ve konut talebi birçok ikincil ve üçüncül şehirlerde güçlenirken, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya dahil olmak üzere ikincil şehirler de ofis, lojistik ve otel sektörlerinde güçlü bir uluslararası gayrimenkul pazarı oluşturuyor. Rapora göre İstanbul dışında da yeni fırsatlar mevcut.

Bölgesel pazarlar arasında ise beş şehir öne çıkıyor. İzmir ve Ankara tüm gayrimenkul sektörleri için olumlu fırsatlar sunuyor. Bursa ve Kocaeli global ekonomiye entegre olmuş endüstriyel bölgeler iken, Antalya Türkiye'nin en büyük otel pazarı olarak öne çıkıyor.

Alışveriş merkezi inşaatları açısından; Ankara ve Antalya'nın başı çekmesiyle birlikte birçok ikincil şehirde de patlama yaşanıyor. İzmir önemli inşaat fırsatları sunarken, Bursa ve Kocaeli de giderek cazip yatırım fırsatları sunuyor. Bu aşamada birçok üçüncül bölgede de önemli gelişim fırsatları yaratılıyor.<

Konutta Büyük, Gizli Talep

Konut sektöründe Türkiye'deki büyük şehirlerin tümünde yüksek kaliteli inşaat için acil gereksinim mevcut. Fakat özellikle ev kredilerinin (mortgage) mevcut olmaması ve artan arsa fiyatları gibi talebi kısıtlayan faktörler dolayısıyla yılda 600 bin ünite olarak tahmin edilen gizli talebin kısa-orta dönemde çok büyümesi pek olası görünmüyor. Lüks konut pazarı yalnızca İstanbul ve Antalya gibi bir kaç sahil şehrinde gelişirken, İzmir, Ankara, Konya, Muğla, Bursa ve Kayseri'de de yüksek kaliteli konut pazarı oluşuyor.

Konut sektörü Türkiye'nin tüm önemli şehirlerinde belirgin bir potansiyel sunuyor. Ofis pazarında ise Türkiye'deki toplam stokun yüzde 80'nini oluşturduğu tahmin edilen 2 milyon metrekarelik ofis stokuyla İstanbul, ofis pazarının en güçlü odaklandığı şehir. Ancak bu rakam nüfus bakımından benzerlik taşıdığı Moskova ile karşılaştırıldığında (8 milyon m2 ofis alanı) oldukça az görülüyor.

Kaynak: Ekonomist Dergisi

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat