Bizden Haberler

Emlakçılar Odası Başkanı Taylan, bu dönemin konut almak için "tam zamanı" olduğunu belirterek, bir çok bölgede...

Bizden Haberler

Konut Almayı Düşünenler İçin En Doğru Zaman

Emlakçılar Odası Başkanı Taylan, bu dönemin konut almak için "tam zamanı" olduğunu belirterek, bir çok bölgede gayrimenkullerin "değerinde" ya da "değerinin altında" olduğunu söyledi.

Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı H. Ali Taylan, konut almanın "tam zamanı" olduğunu belirterek, "Özellikle oturma amacıyla konut almak isteyenlerin içinde bulunduğumuz 2-3 aylık dönemi çok iyi değerlendirerek, gecikmeden almalarını öneriyoruz" dedi.

Taylan, gayrimenkul almak için 2008 yılı sonunun çok doğru bir dönem olduğunu söyledi. Bir çok bölgede gayrimenkulların "değerinin altında" olduğunu savunan Taylan, "Dolayısıyla konut almak için doğru bir zaman" dedi.

Bu arada banka kredilerinin de konut için uygun koşullara sahip olduğunu ifade eden Taylan, konut faizlerinin düşmesi durumunda konut fiyatlarının da yükselme olasılığının bulunduğunu belirtti. Taylan, "Özellikle oturma amacıyla konut almak isteyenlerin, içinde bulunduğumuz 2-3 aylık dönemi çok iyi değerlendirerek, gecikmeden almalarını öneriyoruz. Asla bir bekleme içine girilmesin. Kriz çığırtkanlığına kulak asılmasın" diye konuştu.

Konut Kazandırır

Türkiye'de ekonomik verilerin son derece iyi olduğunu kaydeden Taylan, konuta yatırım yapanların her zaman kazanacaklarını, geçmişte de bunun örneklerinin yaşandığını söyledi. Taylan, şöyle devam etti:

"2008 yılına bakıldığında daha çok 70-140-150 milyarlık konutlar daha çok talep gördü. Örneğin Fatih Mahallesi, Keçiören, Sincan, Pursaklar'da biraz daha yoğun hareketler var. Türkiye'nin her yerine bakıldığında iyi bir alım noktasındayız. Krizin konuşulduğu dönemde ciddi fırsatlar ve alternatifler var. Vatandaşların bu fırsatlardan yararlanmasını, daha iyi koşullarda konut alma ve kazançlı çıkma anlamında emlak müşavirlerinden yararlanılmasını öneriyoruz."

Bazı kişilerin 'konut almak için bekleyin" uyarısının yanlış olduğunu savunan Taylan, Türkiye'nin 300-400 bin civarında konut ihtiyacının olduğunu kaydetti.

İnşaat Sektöründe Son Durum

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan da ülke kalkınmasında en önemli sektörlerden biri olan inşaat sektörünün, "gizli kriz" nedeniyle alarm verdiğini savundu.

Bir iyileşme beklenirken bütün dünyanın yaşamış olduğu küresel krizin inşaat sektörünü içinden çıkılmaz bir girdaba sürüklediğini belirten Ersan, şunları kaydetti:

"Kriz öncesinde de ülkenin yaşadığı gizli kriz, malzeme fiyatlarında aşırı artışlara neden olmaktaydı. Malzeme fiyatlarındaki bu artışlar direkt olarak konut fiyatlarına yansıtıldı. Malzeme fiyatlarındaki artışın zam şampiyonu bir ara inşaat demiriydi, yıl içinde yüzde 87'ye kadar arttı. Sadece inşaat demirinin inşaatlardaki payının yüzde 13 olduğu düşünülürse diğer malzemelerdeki artışlarla birlikte bunun konut üretimine yansıması küçümsenmeyecek oranlarda olmuştur."

Yatırım Değil, İhtiyaç İçin Alın

Ersan, alıcıların mecbur kalınmadığı sürece kesinlikle tanımadıkları ve güvenmedikleri firmalardan maket veya proje üzerinden konut almamasını önerdi. Ersan, konutların 'yatırım amacıyla değil', 'ihtiyaçlar doğrultusunda' yani oturma amaçlı ve banka kredisiz alınmasının uygun olacağını ifade etti.

Konut üretip satan firmaların bu zamlardan ciddi bir şekilde etkilendiğini ve zamları olduğu gibi konut satın alan kişilere yansıttığını savunan Ersan, bu dönem talebin istenildiği kadar oluşmadığını söyledi.

Bu nedenle konut üretip satan firmaların ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Ersan, "Bu kriz döneminde konut üretip satan firmaların arz ve talep dengesini dikkatle izleyerek konut satışındaki kar marjlarını aşağı çekmek mecburiyetinde olduklarını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat