Bizden Haberler

Günümüzde hemen her alanda değişen alışkanlıklarımız konutta da kendini gösteriyor...

Bizden Haberler

Küçük Konut Yatırımı Nasıl Yapılır?

Günümüzde hemen her alanda değişen alışkanlıklarımız konutta da kendini gösteriyor.

Bir dönemin klasik 3 oda bir salon tipindeki konutları artık çok da revaçta değil. Bu tür büyük konutların yerini daha fonksiyonel ve verimli konutlar almaya başlıyor.

Son 5 yılda emlak fiyatlarının artması, fakat kişilerin gelir durumunun aynı oranda artmaması nedeniyle konut alamayan kesime yönelik yeni arayışlara yönelen inşaat firmaları hemen kafayı yurt dışına çevirerek, ihtiyacı gidermeye dönük olarak küçük konutları buldu. Bu konutlar ulaşılabilir fiyatlarıyla küçük birikimlerle alınabilir hale geldi.

Günümüzde yapılan bir çok konut projesindeki 1+1 tipindeki konutlar hemen satılıyor. Doğal olarak çocuklu ailelerin bu tip konutlarda yaşaması mümkün görünmemekle birlikte, bu tip konutlar çalışan bekarlara veya öğrencilere hitap ediyor. Artan genç nüfus ve büyük şehirlere yaşanan göç bu konutlara talebi artırıyor. 30-40 metrekare büyüklüğünde bir konuta sahip olmak için 30 ile 100 bin TL arasında bir rakamın gözden çıkarılması gerekiyor. Fiyatlar bölgelere göre çok değişiyor. Çok çok ucuz olmasa bile daha büyük konutlara göre alınabilir fiyatı bulunan konutlar beraberinde yaşam tarzımızı da değiştiriyor. Yapı ve dekorayon mağazalarında artık küçücük bir konutun döşenmiş halini bile görebiliyoruz.

Küçük Konut Neden Tercih Edilir?

Gayrimenkulün yatırım özelliği ve uzun dönemdeki getirisi düşünüldüğünde tüm konutlar gibi bu tür küçük konutlar da cazip görünüyor. Özellikle kira getirisi düşünüldüğünde merkezi noktalara yakın olan küçük konutların getirisi çok fazla oluyor. En önemli sebeplerden biri de fiyatının daha düşük olması. Bunların yanı sıra değişen iş hayatları ve zaman sıkıntısı da bu konutların tercih edilmesinde neden oluyor. Genelde şehre yakın yerlerde olması tercih edilen bu konutlar yatırım açısından da avantajlar sunuyor. Çünkü küçük konutların kira getirisi diğerlerine oranla daha fazla oluyor. Kolay temizlenmesi-toplanması, ısıtılmasının kolay olması ve daha az eşyaya ihtiyaç duyulması gibi nedenler de bu konutları gözde yapıyor. Bu şekilde konut alımında ve kullanımında daha fazla tasarruf sağlanıyor.

Nelere Dikkat Etmeli?

Küçük konutlar hiçbir zaman bir aile konutu olamaz. Hiç odası olmayan stüdyo dairelerde ya da yalnızca 1 odası olan 1+1 konutlarda bir ailenin yaşaması mümkün değil. Bu nedenle küçük konutların yalnız yaşayanlar için tasarlandığını unutmayın!

Küçük konutların brüt metrekaresi genelde 40-60 metrekare civarında. Fakat bunlar net metrekareler değil. Bu konutların net metrekaresinin çok daha küçük olduğunu ve aldığınız konutun aslında daha küçük olduğunu unutmayın!

Yatırım için alınan küçük konutlarda lokasyon çok önemlidir. Şehir dışında yapılan konutlar bu anlamda dezavantajlı gibi görünüyor. Genelde şehir içinden alınan konutların kira getirisi daha yüksek ve kesindir. Şehir dışından küçük konut almayı planlıyorsanız da bu konutların üniversitelere ve sanayi alanlarına ya da havaalanı gibi yerlere yakın olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa büyük umutlarla alınan küçük metrekareli konutlar bir depodan öteye gidemez…

Kaynak: www.milliyetemlak.com / Yavuz Karaman , 28.05.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat