Bizden Haberler

İnternetten kira beyannamesinde Maliye'nin sizin için belirlediği geliriniz yanlışsa bunu düzeltebilirsiniz. İşlemi...

Bizden Haberler

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

İnternetten kira beyannamesinde Maliye'nin sizin için belirlediği geliriniz yanlışsa bunu düzeltebilirsiniz. İşlemi internetten yapabilirsiniz. Maliye vergiyi "götürü" usule göre hesaplıyor. "Gerçek" usulle daha fazla indirim alabilirsiniz.

Vergi dairesinden alacağınız şifre ile bilgisayar karşısına geçmek daha avantajlı. Aksi halde 4 güvenlik sorusu ve 2 nüfus cüzdanı gerekecek. Güvenlik sorularından biri olan annenizin kızlık soyadında sorun çıkması ihtimali yüksek

Maliye'nin bu yıl ilk kez başlattığı Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi'ne internetten ulaştıktan sonra eğer ev sizin değilse o gayrimenkulün size ait olmadığını belirtmek için "Gelirim yok" kutucuğunu işaretliyorsunuz. Sistem 2 bin 800 lira istisna tutarının ardından yüzde 25 götürü gider indirimini seçip verginizi hesaplıyor. Eğer geçen yıl götürü gideri seçtiyseniz bu yıl da bunu seçmek zorundasınız. Bu durumda geliriniz doğruysa sadece "onayla" tuşu ile beyanname vermiş olacaksınız. Eğer geçmiş iki yıl götürü usulu seçmişseniz bu yıl gerçek usule dönebilirsiniz. Yıllık geliriniz az veya olduğundan daha fazlaysa internetten bunu dü zel te bi lir si niz. Sadece gerçek tutarı girin.

Giderleriniz Yüzde 25'i Aşarsa Gerçek'i Seçin

Dairenize bakım veya asansör gibi önemli harcamanız olduysa, evi 2007'den sonra ve kredi ile almışsanız ya da örneğin bu yıl farklı bir yere kira ödemek zorunda kalmışsanız, "götürü gider" değil "gerçek gider" indirimini seçmeniz daha az vergi ödemenizi sağlayabilir. 2 bin 800 lirayı indirdikten sonra düştüğünüz giderleriniz eğer gelirinizin yüzde 25'inden fazlaysa "gerçek" usulü seçmeniz mantıklı. Bunun için herkesin ayrı ayrı giderlerini gelirinden düşüp net kira tutarını bulması gerekiyor. Hangi giderleri indirebileceğiniz de yine sistemde mevcut. Gerçek usulü seçtiğinizde "Bu nedir" butonunu tıklarsanız, hangi giderleri indirebileceğinizi de orada görebileceksiniz. Ancak indirim yaptığınız harcamaların fatura ve fişlerini 5 yıl boyunca saklamayı unutmayın. Yoksa ceza yersiniz.

İki Kimlikle Bilgisayar Başına

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'ne, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sisteme giriş için öncelikle T.C. kimlik numaranızı ilgili bölüme girin ve “devam” düğmesine basın. İnternet Vergi Dairesi şifreniz varsa bu şifreyi kullanarak sisteme girebilirsiniz. Yoksa size özel hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Güvenlik sorularında annenizin kızlık soyadı ve eş veya çocuklarınızdan birinin TC kimlik numarası soruları da bulunuyor. Bu nedenle iki adet nüfus cüzdanı ile bilgisayarın başına oturmanız gerekiyor. Güvenlik sorularına 3 defa yanlış cevap verirseniz; sistem, kişisel bilgilerinizin güvenliği için, kilitleniyor. Bu durumda; artık güvenlik sorularıyla sisteme giremezsiniz.

Tek Geliriniz Kira İse Sisteme Girebilirsiniz

Sadece kira geliri olanlar bu sistemi kullanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai ve serbest meslek kazancı olanlar bu sistemden beyanname veremez. Örneğin doktorsanız ve gelir vergisi beyannamesi veriyorsanız, kira geliri sağladığınız ev için sistemi kullanamazsınız. 2011 yılı içerisinde herhangi bir dönem faal yıllık gelir vergisi veya basit usul mükellefiyetiniz bulunuyorsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerektiğinden sisteme giriş işleminiz başarısız sonuçlanır. Vergi dairesinden alacağınız şifre ile sisteme girmek daha avantajlı. Eğer şifre yoksa 4 adet güvenlik sorusu ile karşılaşıyorsunuz. "Anne kızlık soyadının ilk ve son harfleri" güvenlik sorusunda sorun çıkması yüksek. Çünkü sistem Soyadı Kanunu'ndan (1934) önceki evlenmelerde kızlık soyadını tanımıyor.

6 Adımda İnternetten Beyan

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Bilgileri doğru girdiyseniz kira gelirinizi ve bu gelirleri elde ettiğiniz gayrimenkul bilgilerinizi görebileceğiniz ekleme ve düzeltme yapabileceğiniz bölüm gelecek.

Maliye'nin Yanlışını Düzeltin

Bölümün içerisinde bir “TABLO” bulunuyor. Bilgiler doğru değilse tabloda yer alan bilgilere göre yapmanız gerekenler değişiklik gösteriyor. Eğer geliriniz doğruysa ve götürü gider usulü sizin için avantajlıysa hemen onaylayabalirsiniz. Eğer değilse öncelikli olarak geliriniz olmak üzere birçok değişiklik yapabilirsiniz.

Eksik Bilgileri Nereden Bulacaksınız?

Bu bölümde T.C. kimlik numarası, ad-soyadı ve vergi dairesi, adres, telefon ve e-posta bilgileri bulunuyor. Adres bilginizi İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Adres Kayıt Sistemi'nden giriş yaptığınız anda alabilirsiniz. Sadece kira geliri elde eden kişilerin vergi daireleri ikamet adreslerinin bulunduğu vergi dairesidir.

Kaynak: www.haberturk.com / Rahim Ak

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat