Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul...

Bizden Haberler

Mayıs’ta İkinci El Konut Satış Ve Kira Artışında Lider Ankara Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Mayıs ayı raporu yayınlandı. Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com EmlakEndeks'e göre, Ankara, Mayıs ayında bir önceki aya göre ikinci el satılık konut fiyatlarında metrekare başına %0,34'lük değer artışıyla, fiyatların en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönem içinde ikinci el konut satış fiyatları Adana'da %0,32; İstanbul'da %0,30; Kocaeli'de %0,23; Bursa'da %0,22; İzmir'de %0,09 oranında artarken; Antalya'da %0,13 oranında azaldı ve geçen ay olduğu gibi fiyatların en fazla değer kaybettiği il oldu.

Mayıs ayındaki metrekare başına kira değerleri incelendiğinde; Ankara, %0,47 değer artışıyla kiraların da en fazla yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içinde konut kira değerleri İstanbul ve İzmir'de değişmezken; Adana'da %0,91 oranında azaldı.Bursa'da %0,45; Antalya'da %0,26 ve Kocaeli'de ise %0,23 oranında arttı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Mayıs 2011 raporuna göre ise, yeni konut satış fiyatları, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,37 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6,52 oranında artış gösterirken, yeni konut fiyatları son 1 yıl içinde reel olarak %0,6 geriledi. Satış fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0,65; 2+1 daire tipinde %0,73; 3+1 daire tipinde % 0,28 oranında artarken; 4+1 daire tipinde %0,29 oranında azaldı. Mayıs ayında, yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0,18; 76-100 metrekare konutlarda %0,28; 101-125 metrekare konutlarda %0,09 artarken; 126-150 metrekare konutlarda değişmedi; 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,39 oranında azaldı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Işık Gökkaya, endekslerle ilgili olarak "2011'in ilk çeyreği itibarıyla son bir yılda yeni konut fiyatlarında artış oranı %6,2 olurken, konut inşaat maliyeti %8,4 olmuştur. Mayıs 2011 itibariyle son 1 yıl içinde TÜFE ise %7,17 oranında artarken, yeni konut fiyat endeksi ise %6,53 oranında artmıştır. Bu durum, konut fiyatlarının, son bir yılda "reel olarak" ucuzladığını gösteriyor. Çünkü, yeni konut fiyatlarında yaşanan artış, son bir yılda hem enflasyonun, hem de konut inşaat maliyetlerindeki artışın altında kaldı. Ayrıca alınan bazı tedbirler sonucu kredi hacminin daralmasıyla konut üreticileri, fiyat artışlarını sınırladı. Bu göstergeler, konutta fiyat balonu yoktur savını güçlendiriyor." dedi.

Aile yapılarının ve tüketici taleplerinin değiştiğini vurgulayan Gökkaya, orta gelir grubunun da büyüdüğünü belirtti.Ayrıca küçük metrekareli dairelere doğru bir kayış olduğuna değinen Gökkaya "Reel olarak son bir yıl içinde fiyat artışı sağlayan sadece 2+1 konutlar olurken, fiyatı en çok gerileyenler ise 4+1 tipi konutların olması bunu desteklemektedir''dedi.

Gökkaya ayrıca tüm İstanbul Asya Yakası projelerinde fiyatların daha yüksek oranda arttığını belirtti.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat