Bizden Haberler

Garanti Mortgage, mortgage ve emlak sektörünün 2009 yılını değerlendirerek 2010 yılıyla ilgili öngörülerini paylaştı...

Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti 2009’u Değerlendirerek, 2010 Öngörülerini Paylaştı

Garanti Mortgage, mortgage ve emlak sektörünün 2009 yılını değerlendirerek 2010 yılıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Hyatt Regency Otel'de düzenlenen toplantıda, Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Emlakendeks'in 2009 analizi de yapıldı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, "Mortgage sisteminin ülke gündemine girmesiyle, konut kredileri piyasasının büyüme potansiyeline paralel olarak Garanti Mortgage'ı kurmamızın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Bu süreçte, öncelikle eğitim konusuna yoğunlaşarak çalışanlarımızın birer ‘Mortgage Uzmanı' olmalarını sağladık. Bu eğitimleri emlakçıları da içerecek şekilde genişletip yaygınlaştırarak sektörün gelişimine önemli bir katkı sağladık. Kısa sürede, yenilikçi bir anlayışla öncü işlere imza atarak en geniş ürün portföyünü müşterilerimize sunduk ve geçen süre boyunca liderliği elden bırakmadık. Garanti Mortgage'ın, uzman ekibiyle önümüzdeki dönemde de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

Son yıllarda inşaat sektöründe derin bir daralma yaşandığını, ancak bu dönemin geride kaldığını ifade eden Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran, "Mart 2009'dan itibaren konut satış ve kira değerlerinde bir artış başladı. Ertelenen taleplere paralel olarak konut kredileri piyasası son 5 yılda yaklaşık 15 kat büyürken, Garanti yaklaşık 26 kat büyüdü. Bugüne kadar 130 bin kişiyi ev sahibi yaparak sektör liderliğimizi daha da sağlamlaştırdık. Bu büyümede uzman insan kaynağımızın, geniş ürün yelpazemizin ve teknolojik altyapımızın büyük payı var. Tüm bunların yanı sıra sektöre değer katan hizmetler de tasarladık. Belgesiz mortgage başvurusu, hızlı kredi kullandırım süreci ve benzer birçok konuda ilk uygulamaları başlattık. Yine bir ilke imza atarak sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan Emlakendeks'in oluşumuna katkıda bulunup, tüketiciye ulaştırarak güvenilir bir ‘referans' haline getirdik." dedi. Garanti Mortgage'ın 2010 hedeflerinden de söz eden Onaran, "2010'da yenilikçiliğe odaklanarak tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Eğitim her zamanki gibi önceliğimiz olacak. Saha ve şube ekiplerimizin yanı sıra emlak ofislerinin de mortgage konusunda uzmanlaşmaları için çalışacağız. 2010'da sektör liderliğimizi sürdürerek %20 oranında bir büyüme hedefliyoruz." dedi.

Reidin.com adına açıklama yapan Ali Hepşen ise endeksin güvenilirliğine değinerek, "Hazırladığımız endeks gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan akademik ve güvenilir bir veri kaynağı. Emlakendeks, uluslararası kabul görmüş yöntemlerle hazırlanıp, yine uluslararası nitelikte çalışma gösteren akademisyenlerden ve profesyonellerden oluşan denetleme kurulu tarafından her ay düzenli olarak inceleniyor." dedi. Hepşen ayrıca, 2009 yılı içinde satılık ve kiralık konutlarda en çok değer kazanan ve kaybeden il /ilçelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. 2009 yılında satılık konut fiyatlarının en çok arttığı il Kocaeli, ilçe İstanbul Ümraniye olurken, kira değerlerinin en çok yükseldiği il Adana, ilçe ise İstanbul Bayrampaşa olarak açıklandı.

26.02.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat