Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti, bir yeniliğe daha imza atarak, REIDIN.com tarafından hazırlanan "REIDIN.com Emlakendeks"i...

Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti, Türkiye’nin Emlak Endeksini Yayınlıyor

Konut Kredisi Uzmanı Garanti, bir yeniliğe daha imza atarak, REIDIN.com tarafından hazırlanan "REIDIN.com Emlakendeks"i, Garanti Mortgage'ın yenilenen web sitesinde (www.garantimortgage.com) kullanıma sunuyor. REIDIN.com Emlakendeks, Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle, ilk etapta Türkiye'nin 6 büyük ilindeki (Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli) emlak piyasalarında, konutların satış ve kira değerleriyle hesaplanan aylık ve yıllık getirileri dikkate alınarak hazırlanıyor. REIDIN.com, 42 ülkede gayrimenkul piyasasıyla ilgili önemli faaliyetleriyle dünyanın en önemli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Garanti Mortgage'ın yenilenen web sitesinden (www.garantimortgage.com) ayrıca, mortgage ile ilgili tüm bilgilere tek bir kaynaktan ulaşılabiliyor. Site üzerindeki "Mortgage Seç" bölümünden, Türkiye'nin en geniş mortgage ürün yelpazesine, Hürriyet Emlak işbirliğiyle hazırlanan "Konut Bul" bölümünden ise 300 binin üzerinde satılık ev ilanına erişilebiliyor. "Bilgi Edin" bölümünde, karşılaştırma tabloları ve Mortgage Uzmanları'nın önerileriyle ihtiyaca en uygun konut kararı kolaylıkla verilebilirken, Online Mortgage Uzmanlarıyla anında mesajlaşma servisi üzerinden chat yapılarak mortagage ile ilgili tüm sorular yöneltilebiliyor ve başvuru alınabiliniyor. "Mortgage Bul" bölümünde ise tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına hitap eden ve kendileri için en uygun olan mortgage seçeneğini bulmaları sağlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran, "Mortgage Uzmanı Garanti olarak, Türkiye için halen oldukça yeni olan mortgage konusunda, uzmanlığımızla çok önemli hizmetler veriyoruz. Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks, Türkiye'de gayrimenkul piyasasına farklı bir açılım getirecek. Endeks sayesinde, tüketiciler ve emlak ofislerinden değerleme hizmeti veren şirketlere, bankalardan taahhüt firmalarına kadar sektördeki tüm oyuncular ve karar vericiler gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri çok daha güncel ve sağlıklı verilerle takip edebilecek. Ülkemizin çok önemli bir eksiği ve ihtiyacını karşılayacak olan bu hizmeti kullanıcılara kazandırabilmiş olmamız bizim için çok önemli" dedi. Cemal Onaran, Garanti Mortgage'ın yenilenen web sitesi sayesinde, müşterilerine mortgage ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilecekleri kullanıcı dostu bir başvuru kaynağı sunduklarını ve Türkiye'nin ilk Internet üzerinden canlı mortgage danışmanlığı hizmetini başarıyla sunmakta olduklarını da vurguladı.

REIDIN.com Avrupa Operasyonları Başkanı Mete Varas ise, "REIDIN.com olarak misyonumuz, gelişmekte olan ülkelerin gayrimenkul piyasalarının şeffaf ve ölçülebilir hale gelmesi ve daha fazla yatırımın sağlanması. Bu kapsamda 42 ülke için yaptığımız bu çalışmanın ilk ayağını, kısa bir süre önce Türkiye ile başlatmıştık. Garanti ile birlikte bu endeksi tüketicilere ve ilgili tüm tarafların kullanımına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rakiplerine göre büyük fırsatlar sunan Türkiye gayrimenkul piyasasının çeşitli kategorilerde takip edilecek ve karşılaştırma yapılabilecek bir göstergesinin olması, sadece kurumsal değil bireysel yatırımları da arttıracaktır. Yakın gelecekte sektöre yeni uygulamalar sunmaya devam edeceğiz".

05.06.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat