Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti, www.garantimortgage.com web sitesiyle, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip...

Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'ye "En İyi Web Sitesi" Ödülü

Konut Kredisi Uzmanı Garanti, www.garantimortgage.com web sitesiyle, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip Stevie İş Ödülleri'nin "Finansal Servisler" kategorisinde, En İyi Web Sitesi ödülünün sahibi oldu.Mortgage Uzmanı Garanti, www.garantimortgage.com web sitesiyle, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip Stevie İş Ödülleri'nin (The Stevie Business Awards) "Finansal Servisler" kategorisinde, En İyi Web Sitesi (Best Web Site) ödülünün sahibi oldu. Geçtiğimiz sene aynı kategoride Yüksek Onur Ödülü'nü (Distinguished Honoree) alan Garanti Mortgage, düzenli olarak geliştirdiği internet sitesiyle, bu sene 1.liğe yükseldi.

Türkiye'nin ilk banka destekli mortgage web sitesi www.garantimortgage.com üzerinden; Türkiye'de bir ilk olan görüntülü çevrimiçi mortgage danışmanlık hizmetine, en geniş ürün yelpazesine, güncel faiz oranlarına, mortgage ürünlerine ait kredi hesaplamalarına ve 300'den fazla proje bilgisine erişilebiliyor. Yenilikçi çizgisiyle birçok ödül alan ve interaktif uygulamalarla ihtiyaçlara uygun olarak sürekli geliştirilen site, tüketicilerin mortgage konusunda hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyor.

Stevie İş Ödülleri (The Stevie Business Awards)

İş dünyasında kazanılan başarıların, kuruluşlar tarafından topluma yapılan katkıların ödüllendirilmesi ve dünya çapında duyurulması amacıyla veriliyor. Birçok alanda, iş dünyasında kazanılan başarıların değerlendirildiği Stevie ödülleri; örnek alınacak kuruluş ve bireylerin sayısını artırmayı, başarılarını basına, topluma ve iş dünyasına duyurmayı amaçlıyor.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat