Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul...

Bizden Haberler

Nisan'da İkinci El Konut Satış Fiyat Artışında Lider İstanbul ve Ankara Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2012 Nisan ayı raporu yayınlandı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com Emlak Endeks'ine göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,86; geçen yılın aynı dönemine göre ise %9,39 oranında artış gerçekleşti. İstanbul ve Ankara, geçtiğimiz ay bir önceki aya göre metrekare başına %0,96'lık değer artışıyla, Nisan 2012'de ikinci el konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği iller oldu. Aynı dönem içinde metrekare başına ikinci el konut satış fiyatları, Kocaeli'nde %0,89; İzmir'de %0,84, Bursa'da %0,44 ; Adana'da %0,30 ve Antalya'da %0,12 oranında arttı.

Nisan ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il, %1,18 artışla İstanbul oldu. Aynı dönem içinde, konut kira değerleri, İzmir'de %1,12; Ankara ve Kocaeli'nde %0,67; Adana'da %0,60; Antalya'da %0,46; Bursa'da %0,22 oranında arttı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Nisan 2012 raporuna göre ise, yeni konut fiyatları geçtiğimiz ay, bir önceki aya göre %0,84 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise %11,93 oranında yükseldi.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0,75; 2+1 daire tipinde %0,97; 3+1 daire tipinde %0,85 ve 4+1 daire tipinde ise %0,88 oranında arttı. Nisan ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 konutlarda %0,85; 76-100 m2 konutlarda %0,78; 101-125 m2 konutlarda %0,99; 126-150 m2 konutlarda %0,68; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,61 oranında arttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven

“2012'de, özellikle yeni konut satışları bakımından yoğun rekabet yaşandığını ve konut fiyatlarında enflasyona paralel bir artış olduğunu görüyoruz. Faiz oranlarına baktığımızda ise, enflasyondaki trendi de dikkate alarak kısa vadede çok büyük düşüşler beklemiyoruz. Diğer taraftan, mevcut faiz seviyesi konut almak açısından makul bir düzeyde. Dolayısıyla yaşamak istediğiniz evi bulduysanız ve kullanmayı düşündüğünüz mortgage kredi taksitleri bütçenize uygun ise, ev almak için doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Başkanı Işık Gökkaya ise “Yeni konut fiyat endeksi Nisan 2012 verilerini incelediğimizde; yılın dördüncü ayında endekste %0,84 oranında artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan geçen yılın aynı dönemine göre %11,93 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %20,10 oranında artış görülmektedir. Daha önceki aylarda belirttiğimiz gibi, geçtiğimiz dönemlerde maliyetlerde oluşan artışlar, 2012 yılı içerisinde fiyatlara yansımaya başlamış görünüyor. Diğer taraftan önümüzdeki aylar için fiyat hareketlenmelerinde mütekabiliyet, 2B, kentsel dönüşüm önemli konular. Bu kanunların çıkması sektör için büyük önem taşıyor." dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat