Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Nisan'da Konut Satış Fiyatlarının En Çok Arttığı İl İstanbul Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren REIDIN.com Emlakendeks'in Nisan 2010 raporu yayınlandı.

Rapora göre, İstanbul, bir önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki %0,68'lik değer artışıyla, Nisan ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. İstanbul'da m2 satış fiyatı 1.244 TL'den 1.252 TL'ye yükseldi. Bir önceki aya göre konut satış fiyatlarında %2,37 oranında düşüş yaşanan İzmir ise konut fiyatlarının en çok değer kaybettiği il oldu. İzmir'de m2 satış fiyatı 1.097 TL'den 1.071 TL'ye indi. Kocaeli, Adana ve Ankara'da konut satış fiyatları sırasıyla %0,20; %0,16 ve %0,04 oranında artarken; Bursa ve Antalya'da sırasıyla %0,30 ve %0,81 oranında azaldı.

Rapor, Nisan 2010'da satılık konut fiyatları açısından bir önceki aya göre en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Şişli (+%2,36), en çok değer kaybı yaşanan ilçenin ise İstanbul Sultanbeyli (-%2,34) olduğunu ortaya koydu.

Bir önceki aya göre Nisan 2010'daki kira değerleri incelendiğinde, m2 kira değerinin 3,19 TL'den 3,22 TL'ye çıktığı Adana, %1,19'luk artışla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu.

Antalya ise %0,07 oranındaki düşüşle, bir önceki aya göre kiraların en fazla değer kaybettiği il olurken, m2 kira değeri 3,82 TL'den 3,81 TL'ye indi. Rapora göre, kira değerleri İstanbul'da %0,56; İzmir'de %0,51; Ankara'da %0,29 ve Bursa'de %0,21 ve Kocaeli'de %0,05 arttı.

Rapor, Nisan ayında bir önceki aya göre konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Şişli (+%2,81), en çok değer kaybeden ilçenin ise İstanbul Sultangazi (-%1,90) olduğunu gösterdi.

Rapora göre, "2010 Nisan" ayında oluşan ortalama konut satış fiyatları ile endeksin başlangıç dönemi olan "2007 Haziran" ayındaki satış fiyatları karşılaştırıldığında ise, Türkiye genelinde %8,1; İstanbul'da %9,4; Ankara'da %10,8; İzmir'de %2,2; Antalya'da %15,6 ve Bursa'da %8,9 oranında değer kaybı oldu. Adana'da ve Kocaeli'nde ise fiyatlar, "35 aylık" bu dönem içinde sırasıyla %3,4 ve %5,8 oranında arttı.

14.05.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat