Bizden Haberler

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Aralık ayı raporu yayınlandı.

Bizden Haberler

Satılık konut fiyatlarında en yüksek artış İstanbul’da gerçekleşti

Mortgage Uzmanı Garanti'nindesteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Aralık ayı raporu yayınlandı. İkinci el ve yeni konutlara yönelik çalışma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre %1,08, geçen yılın aynı dönemine göre %16,89 oranında artış oldu. Bir önceki senenin aynı ayına göre; yıllık satış fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında, %20,97 oranıyla en yüksek artış İstanbul ilinde, %8,73 ile en düşük artış ise Bursa'da gerçekleşti. "Reidin–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatları bir önceki aya göre %0,26 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yıllık bazda %5,61 yükseldi.

 

Bir önceki aya göre bakıldığında ise, Adana, metrekare başına %1,58 değer artışıyla, Aralık 2014'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına konut satış fiyatları, İstanbul ve Ankara'da %1,18, Kocaeli'nde %1,08, İzmir'de %0,85, Bursa'da %0,61 ve Antalya'da %0,51 oranında arttı. Aralık ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise %1,16 artışla İstanbul oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri Kocaeli'nde %0,54, Antalya'da %0,34 ve İzmir'de %0,13 oranında artarken; Bursa'da değişmedi. Adana'da ise %1.27 ve Ankara'da %0,17 oranında azaldı.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde değişmezken,  2+1 dairelerde %0,32, 3+1 dairelerde %0,36 ve 4+1 dairelerde ise %0,25 oranında arttı. Aralık ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 ve 76-100 m2 konutlarda değişmezken, 101-125 m2 konutlarda %0,39 ve 126-150 m2 konutlarda %0,33 oranında, 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,21 oranında arttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, "Mortgage Uzmanı Garanti desteğiyle hazırlanan ve mevcut konut stoklarından üretilen "REIDIN Emlak Endeks" Türkiye geneli değerlerine bakıldığında, 2014'de satılık konut fiyatlarında %17; kiralık konut fiyatlarında ise %15'lik bir artış görülüyor. 2014 yılında kredi hacmindeki büyüme ise katılım bankaları dahil  % 14'ler civarında oldu. 2014'de yaşanan ekonomik ve politik gelişmelere, oluşan belirsizliklere rağmen mortgage sektörü açısından iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye'de nüfus ve arz/talep artışına bağlı olarak konut sektöründe her yıl büyüme söz konusu. Bu büyümenin 2015'de de devam etmesini bekliyoruz. Ancak, kısa ve orta vadede çeşitli ekonomik ve politik gelişmelerden etkilenme ihtimaline de açık. 2015 yılı konut fiyat artışı beklentisi için de, özellikle bu gelişmeleri, konut kredisi faiz oranlarının ve TÜFE'deki aylık gelişmelerin yakından gözlemlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 2015 yılında, faiz oranlarının ise şu andaki mevcut seviyelerin altına inmesini beklemiyoruz, fakat genel olarak; 2014 yılı faiz oranı ortalamasından daha düşük seyredeceğini düşünüyoruz." dedi.

Mortgage Uzmanı Garanti desteğiyle hazırlanan REIDIN Emlak Endeks ile konut fiyatlarını öğrenebilir, kira değerlerini karşılaştırabilir, zaman içinde sektörün nereye gittiğini, satış fiyatı veya kira değerlerinin değişim oranını öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi için REIDIN Emlak Endeks raporlarını inceleyebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat