Bizden Haberler

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayı raporu yayınlandı.

Bizden Haberler

Satılık konut fiyatlarında en yüksek artış İstanbul'da...

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayı raporu yayınlandı. İkinci el ve yeni konutlara yönelik çalışma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. "Reidin–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatları bir önceki aya göre %0,74 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yıllık bazda %10,79 yükseldi. "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre %1,41, geçen yılın aynı dönemine göre %16,71 oranında artış oldu. Bir önceki senenin aynı ayına göre; yıllık satılık fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında, %21,59 oranıyla en yüksek artış İstanbul ilinde, %6,41 ile en düşük artış ise Antalya'da gerçekleşti.

Bir önceki aya göre bakıldığında İstanbul, metrekare başına %1,80 değer artışıyla, Temmuz 2014'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına konut satış fiyatları, Adana'da %1,34, Ankara'da %0,90, İzmir'de %0,77, Kocaeli'nde %0,57, Antalya'da %0,46 ve Bursa'da %0,45 oranında arttı. Temmuz ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise %1,69 artışla Antalya oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri İstanbul'da %1,26, Ankara'da %1,23, Adana'da %0,90, İzmir'de %0,85, Kocaeli'nde %0,75 ve Bursa'da %0,38 oranında arttı.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde değişmezken, 2+1 dairelerde %1,04, 3+1 dairelerde %0,74, 4+1 dairelerde %0,07 oranında arttı. Temmuz ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 konutlarda %0,07, 76-100 m2 konutlarda %0,14, 101-125 m2 konutlarda %1,04, 126-150 m2 konutlarda %0,88, 151 m2 alana sahip konutlarda %0,07 oranında artış gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven, "Konut fiyatlarındaki düzenli artış, konutun ülkemizde bir yatırım aracı olarak öne çıktığını gösteriyor. Kira ödemek yerine sabit faizli mortgage kullanılarak alınan konutlar, müşterilerimizin ev sahibi olmasını sağlarken; değer kazanan bir yatırım aracı olarak katkı da sağlıyor. Belirli dönemlerde konutların değerlerinde düşüşler olsa da, uzun vadeli sabit faizli kredilerle finanse edildiğinde ve Türkiye'nin konut stoğu, demografik özellikleri dikkate alındığında, orta ve uzun vadede ev sahibi olmanın olumlu sonuçlar doğuracağı açıkca görülmektedir." dedi.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2014 yılı Temmuz ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz TORUN, "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2014 yılı Temmuz ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz TORUN, "Temmuz ayında endeks %0,74 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre yılık  %10,79 oranında artış göstermiştir. Bu ay gerçekleşen fiyat artışları en çok 2+1 konut tipinde %1,04 oranında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların %34.5'i bitmiş konut stoklarından oluşurken, %64.5'i ise bitmemiş konut stoklarından oluşmuştur. Endeksin bu ayki verilerini incelediğimizde Temmuz ayındaki %0,74'lük fiyat artış oranının, %0,45 olarak gerçekleşen TÜFE'nin üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, enflasyondan ve satıcılarca yapılan vade uygulamaları nedeni ile katlanılan finansmandan kaynaklanan maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansımaya başladığını göstermektedir." şeklinde görüş belirtti.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat