Bizden Haberler

Her yıl bahar aylarında tatil mevsiminin açılımasıyla birlikte hareketlenen yazlık konut pazarında fiyatlar...

Bizden Haberler

Şimdi Yazlık Almanın Tam Zamanı

Her yıl bahar aylarında tatil mevsiminin açılımasıyla birlikte hareketlenen yazlık konut pazarında fiyatlar, yaz aylarında tavan yapar. Özellikle Türkiye’nin tatil cenneti olan Ege ve Akdeniz kıyıları bu aylarda bir taşla iki kuş vurup, hem tatil hem de yazlık konut alışverişi yapmak isteyenlerin akınına uğrar. Kış aylarında ise tam bir sessizliğe gömülen Ege ve Akdeniz sahilleri, yazlık konut yatırımı yapmak isteyenler için asıl bu aylarda bir cennet haline geliyor. Çünkü yazlık konut satışının neredeyse durma noktasına geldiği kış aylarında fiyatlar düşüyor, yazlık konut pazarında tabiri yerindeyse "sezon sonu indirimi"nin zamanı geliyor. Yazlık yörelerde konut yapıp satan birçok şirket kış aylarında fiyatlarında indirim yaptığını açıkça ifade etmese de çoğu zaman satışlar açıklanan liste fiyatlarının hatırı sayılır bir miktar altında gerçekleşiyor.

Alıcının Borusu Öter

Üstelik yaz aylarında inşaat yasağı bulunan tatil yörelerinde yazlık konut inşaatları kış aylarında hız kazanıyor, yapımcı firmaların nakit ihityacı bu aylarda artıyor.Kş aylarında yazlık almak isteyen yatırımcılar özellikle yeni konut alıyorlarsa, gönüllerinden geçen indirimi almak konusunda her türlü koza sahip bulunuyor. Yani kış aylarında yazlık konut piyasasında alıcının borusu ötüyor.

Her Bütçeye Uygun Yazlık

Önceleri sadece üst gelir grubundan ailelerin tekel,inde gibi görünen yazlık ev yatırımları, son yıllarda daha orta ve ortanın üstü gelir gruplarının da dikkatini çekiyor. Çünkü yazlık evler artık sadece dubleks ve triplex villalar olarak inşa edilmiyor. Ege ve Akdeniz sahillerine olan yoğun ilgiyi kara dönüştürmek için ne lazımsa yapan inşaat şirketleri, son yıllarda yazlık daireler de inşa ediyor. Fiyatları villalara göre oldukça düşük kalan bu dairelerin büyüklükleri ise 40 metrekareye kadar iniyor. Kış aylarındaki indirimlerle birlikte neredeyse herkese ve her keseye uygun yazlık konut bulunabilen Ege ve Akdeniz sahillerinde fiyatlar 50-60 bin TL’den başlayıp milyonlarla ifade edilen rakamlara kadar çıkıyor.

Kaynak: Adres Dergisi Şubat-Mart 208 sayısı sayfa:80-81 Esra Özsümer

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat