Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Şubat’ta 2. El Konut Satış Fiyatlarının En Çok Arttığı İl Adana Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Şubat ayı raporu yayınlandı.

Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com EmlakEndeks'e göre, Adana, Şubat ayında bir önceki aya göre ikinci el satılık konut fiyatlarında metrekare başına %1,48'lik değer artışıyla, fiyatların en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönem içinde ikinci el konut satış fiyatları, Ankara'da %1,05; Antalya'da %0,90; İstanbul'da %0,77; İzmir'de %0,09 ve Kocaeli'de %1,39 oranında arttı. Satış fiyatları %0,44 azalan Bursa, fiyatların en fazla değer kaybettiği il oldu.

Şubat ayındaki metrekare başına kira değerleri incelendiğinde; Kocaeli, %0,93 değer artışıyla, kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içinde konut kira değerleri, Adana'da değişmezken, Ankara'da %0,48; Antalya'da %0,26 ve İstanbul'da %0,29 arttı. Kira değerleri, Bursa'da %0,45; İzmir'de ise %0,61 oranında azaldı.

Şubat ayında konut satış fiyatları açısından en çok değer artışı yaşanan ilçe, İstanbul Sarıyer (+%2,23); en çok değer kaybeden ilçe ise İzmir Karabağlar (-%1,49) oldu. Şubat ayında konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçe İstanbul Pendik (+%2,24) olurken; raporda, en çok değer kaybeden ilçe olarak İstanbul Sultanbeyli (-%2,23) yer aldı. İstanbul Beyoğlu, Şubat ayı itibarıyla gayrimenkul yatırımcısına en yüksek kira getirisi (yıllık nominal %10,49) sağlayan ilçe oldu.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 'nin Şubat 2011 sonuçlarına göre, yeni konut satış fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre % 0,19 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6,18 oranında artış gösterdi.

Satış fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0,56; 2+1 daire tipinde %0,46; 3+1 daire tipinde %0,09 artarken, 4+1 daire tipinde %0,29 oranında azaldı. Şubat ayında, yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0,76; 76-100 metrekare konutlarda %0,48; 101-125 metrekare konutlarda %0,37 arttı. Satış fiyatları, 126-150 metrekare konutlarda %0,47; 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,58 oranında azaldı.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat