Bizden Haberler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenli...

Bizden Haberler

Tapuda İnternet Devrine Giriyoruz

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenli bir şekilde yürütmek için başlattığı "on-line işlem" uygulaması başladı.

Gayrimenkuller üzerinden tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistem; İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 24 ilde hizmete girdi. Yeni sisteme göre, başvurusunu internet üzerinden yapan vatandaşa randevu tarihi ve saati cep telefonuna kısa mesajla gönderiliyor. Mesajda yer alan gün ve saatte Tapu Müdürlüğü'ne giden vatandaş da işlemlerini beklemeden hallediyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemi'nin (TAKBİS) Türkiye geneline yaygınlaşması on-line başvuru uygulamasını beraberinde getirdi. Son yıllarda teknolojik yatırımlarının yanı sıra kadrosunu da gençleştirerek güçlendiren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu şubelerinde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in talimat ve takibinde hizmete giren projede, şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 24 ilin 117 ilçesini kapsıyor. On-line başvuru sistemi yıllardır vatandaşların kapısında günlerce işlem yapmak için beklediği Tapu Sicil Müdürlükleri'ni kolay, hızlı ve güvenli hizmete kavuşturuyor.

24 il, 117 ilçede hizmete giren on-line başvuru sistemi şöyle çalışıyor. Tapuda işlem yapmak isteyen vatandaş www.tkgm.gov.tr adresine girerek ana sayfa da yer alan on-line başvuru bölümünü tıklıyor. Karşısına çıkan ekrana kimlik ve iletişim bilgilerini giren vatandaş, sırasıyla hangi işlemi yapmak istediğini (satış, kat irtifakı tesisi, düzeltme, ipotek, bağış vs..) seçiyor, ardından işlem yapmak istediği gayrimenkul bilgilerini sisteme kaydediyor. Bilgileri giren vatandaşın başvurusu tamamlanmış oluyor. Müdürlüklerin işlem durumunu sürekli takip eden TAKBİS sistemi ise vatandaşa işlemini yaptırması için en uygun tarih ve saati otomatik olarak belirliyor. TAKBİS aracılığıyla belirlenen randevu tarihi ve saati vatandaşın tercihine göre mail yada SMS yoluyla kendisine bildiriliyor.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinden, yapacağı işlem için gerekli evrakları öğrenen vatandaş, günü ve saatinde Tapu Sicil Müdürlüğü'ne giderek işlemini gerçekleştiriyor. İşlem için gerekli tarih ve saatte gelmeyen vatandaşın ise randevusu iptal oluyor.

Tapu Ve Kadastro Bilgileri E-Devlet Kapısında

Vatandaşın yaşadığı sıkıntıları ve uzun işlem sürelerinin ortadan kaldırılması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tapu Sicil Müdürlükleri'nde bir dizi önlem alındı. Önce Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nin fiziki yapısını iyileştiren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, memurların üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla kadrosunu önemli bir oranda genç memurlarla takviye yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Bilgi İşlem Sistemi (TAKBİS) projesi başlatıldı ve bir çok ilde altyapı tamamlandı. Tapu Müdürlükleri'nde sıramatik uygulamasıyla devam eden düzenlemeler 'E-devlet' uygulamasının hayata geçmesiyle on-line ortama taşındı. Kimlik numarasıyla E-devlet uygulamasına giren vatandaşın tapu ve harç bilgilerini bu yöntemle öğrenmesine imkan tanındı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ardından Tapu Müdürlükleri'nde yaşanan yoğunluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için on-line randevu sistemine geçiş yaptı. Hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet anlayışıyla hayata geçirilen on-line başvuru şu anda 24 ilde 117 ilçeyi kapsıyor. TAKBİS sisteminin tüm Türkiye'ye yayılmasının ardından vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden onlinerandevu.tkgm.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak randevusunu alabilecek.

Kaynak: www.takvim.com.tr

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat