Bizden Haberler

Artık tarihi binalarınızı onarmak çok zor değil.Bir sürü prosedürlerden sonra, aylarca izin belgesini...

Bizden Haberler

Tarihi Binalara Onarım İzin Belgesi Almak Artık Kolay

Artık tarihi binalarınızı onarmak çok zor değil.Bir sürü prosedürlerden sonra, aylarca izin belgesini almak için de beklenmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyasinde kurulan KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Müdürlüğü) sayesinde tarihi yapılara onarım izni almak çok uzun sürmüyor. Önemli olan eski eserlerin kurallara uygun bir şekilde restorasyonunun yapılması.

KUDEB, 2 Haftada Onarım İzni Veriyor

Tarihi eser niteliği taşıyan bir binanız varsave bunu onarmak istiyorsanız, (boya,badana,tesisat değişimi,çatı aktarılması gibi) İstanbul büyükşehir Belediyesi bünyes,indeki Koruma ve Uygulama Denetleme Müdürlüğü yani kısa adı KUDEB olan birime gelerek, bir dilekçe (bu dilekçede o binada ne yapılmak istendiği beyan edilecek), bir tapu fotokopisi ve farklı açılardan çakilmiş fotoğraflarla birlikte başvuruda bulunulduğu zaman talep edilen onarım izin belgesi 2 hafta içerisinde veriliyor. Daha sonra KUDEB'ten bir ekip gidip binayı görüyor,durumuna bakıyor,karar veriyor ve nelerin yapılmasına dair teknik rapor yazıyor.İstanbul sımırları içerisindeki her eski eser nitelikli bina sahibi buraya başvuruda bulunabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Koruma uygulma ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), 5226 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna göre ahzırlanan KUDEB yönetmeliği ile yasal statüsünü kazanarak faaliyete geçti. 5216 sayılı Büyükşehir yasası,2863 sayılı yasa gibi çok sayıda yasayla da ilişkisi var. Aslında KUDEB'in başına, Eski Eserleri Koruma Uygulama Denetleme anlamında E harfini de koymak lazım.

Yüksek Mimarım, 1986'da Trakya Üniversitesi'nden mezun oldum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değişik birimlerinde, Başkan Danışmanı ve İmar Planlama Daire Başkanı, Eminönü Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında buraya kurucu müdür olarak atandım.

***Eski eser bir binanın yaydığı pozitif elektrikle yni va akıllı bir binanın verdiği ruh hali aynı değil.***

İstanbul'da 40 Bine Yakın Tarihi Eser Var

İstanbul'un 1,5 milyon yapı stoku olduğunu kabul edersek İstanbul'da yüzde 4 civarında eski eser mevcut. Bizim koruma amaçlı imar planlarından çıkardığımız sayı yaklaşık 40 bin civarında. Oradaki analizlerden veri tabanından elde ettiğimiz rakam buç Bu eski eserlerin bir kısmı arkeolojik sit aklanında;doğal sit alanında va karma sitlerde olan da var. Şu ana kadar koruma kurulları yoğunluğa yetişemiyorlardı. Koruma kurullarındaki bir projenin, işin onayın çıkmaması vatandalşı yoruyordu.Yerel yönetimler bünyesinde KUDEB büroları kurulmaya başlandı. Şu anda İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ilçe bazında da sade Beyoğlu Belediyesi'nde KUDEB mevcut dolayısıyla biz burada kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak vatandaş onarım izin belgesini düzenliyoruz. KUDEB'lerden Gaziantep, Kocaeli, Kayseri gibi başka şehirlerde de var.

***Tarihi eser yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler Eyüp, Üsküdar ve Suriçi'dir.***

Bürokrasi Azaltıldı

Sadece tapu fotokopisi, dilekçe ve mekanın fotoğraflarıyla başvuru yapıldığında bu talebi 2 hafta içerisinde değerlendirip, onarım belgesi verebiliyoruz. Teknik elemanlarımız gidip mahallinde tetkik ediyorlar ve binada restorasyon ilkeleri açısındanyapılması geerkenleri belirtiyorlar. Bu belgeler 1 yıl geçerli. Bu süre içinde tadikat yapılmadığı takdirde onay iptal oluyor. Vatandaş onarımını tamamlayıp geldiği zaman bir onarım uygunluk belgesi veriyoruz. Yani bir nevi eski eserde iskan gibi birşey. Ayrıca eski eserlere iskan belgesine esas görüş de ekleyerek Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve ilçe belediyelerine gönderiyoruz. KUDEB'in görüşüyle bir eski eser iskan alabiliyor.

KUDEB'te 100 Kişi Çalışıyor

Bünyemizde konservasyon ve restorasyon laboratuarımız var. Bunlar restorasyon çalışmalarının daha bilimsel olması ve eski eser binlardaki hastalıkların doğru teşhis edilmesi için kuruldu. Konservasyonda incelenen eserden parça alınıyor. O paarça burada farklı kimyasal tepkimelere tabi tutuluyor. Islak kimya laboratuarı ve mikroskop odasındaki incelemeler sonucunda o eski esere yapılması gereken müdahale tipi ortaya çıkıyor. Bir nevi eski eser hastanesi gibiyiz. Bir ahşap eğitim atölyesi de kurduk.Çünkü ahşap ev yapan ustalar çok azaldı. Onları arttırmak gerekiyor.

Süleymaniye'de tarihi ahşap evler yakılır, yerlerine kaçak otoparklar yapılır.

Rantın yüksek olduğu yerlerde manzara ve panorama kazanmak için kaçak katlar, kaçak eklentiler yapılıyor. Maalesef eserlerimizi koruyamıyoruz. İstanbul dünya kültür mirasında olan bir şehir. Bu şehir bütün dünyayı ilgilendiriyor;mutlak suretle korumalıyız.

2007'de 100 Binaya Onarım İzni Verdik

Tarihi eserlere zarar verenlere ağır cezalar söz konusu. Mesela 2863 sayılı yasanın 11. maddesi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ön görür. Tarihi eserdeki taban, para cezasına çevrilemesin diye 2 yıldan başlar. Maalesef çok fazla uygulanmıyor.

Yılda 120-130 civarında başvuru alıyoruz. Başvuruların yaklaşık yüzde 80'ini cevaplıyoruz. Vatandaş bir tarihi eserin üzerinde zamanında kaçak kat atmış ya da arka bahçe kullanım alanında bir usülsüzlük yapmışsa bu kişinin başvurusuna olumsuz yanıt veriyoruz. Ancak usülsüz uygulamadan vazgeçtiği takdirde onarım izin belgesi alabileceğini belirtiyoruz.

Bizans Surlarının restorasyonu bir restorasyon yanlışıdır.Dünyaya malolmuş tarihi Bizans Surları'nın yanlış restorasyonu UNESCO tarafından doldurulmuştur. Konuyla ilgili olarak uluslararası sempozyom yapılmıştır.

Amacımız, KUDEB binasını İstanbul'un eski eser merkezi haline (enstitü)getirmek. Aynı zamanda vatandaşa teknik ve mali konularda ücretsiz oalrak danışmanlık yapmak üzere İstanbul miras evini de kurduk burada. 2007'de çok mesafe katettik. Bu yıl da UNESCO'nun Kanada'da yapacağı toplantıya çok önem veriyoruz. İstanbul'un dünya mirası listesinden çıkamaması gerekir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Aksi halde 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olmamız tehlikeye girer. Çok büyük prestij kaybına uğrarız.

***İstanbul'da tarihi yarımadada 1500'lü yıllarda yapılan Hürrem Çavuş Camii vardır. Mimar Sinan eseridei. Orada Cemaat, kemerli giriş kapısını daha büyütmeye kalktı. Biz de itiraz ettik. Cemaatten birkaç kişi de “Mimar Sinan bilmiyor bu işi, bilseydi böyle yapmazdı” diye konuşmuştu. Bende ilginç bir anıdır.***

Emlak Pazarı Şubat 2008 Sayı 57 S. 34-35 Yüksek Mimar M. Şimşek Deniz

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat