Bizden Haberler

Temmuz ayında ikinci el konut fiyat artışında lider Antalya, kiraların en fazla yükseldiği il ise Adana oldu, yeni konut fiyatları...

Bizden Haberler

Temmuz Ayında İkinci El Konut Fiyat Artışında Lider Antalya Oldu

Temmuz ayında ikinci el konut fiyat artışında lider Antalya, kiraların en fazla yükseldiği il ise Adana oldu, yeni konut fiyatları geçen yıla göre %12,42 oranında arttı.

Konut Kredisi Uzmanı Garanti’nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2012 Temmuz ayı raporu yayınlandı.

Mortgage Uzmanı Garanti’nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com Emlak Endeks’ine göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %2,33; geçen yılın aynı dönemine göre %12,41 oranında artış gerçekleşti. Antalya, bir önceki aya göre metrekare başına %3,16 değer artışıyla, Temmuz 2012’de ikinci el konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına ikinci el konut satış fiyatları, Adana’da %3,10; İzmir’de %2,52; İstanbul’da %2,34; Bursa’da %2,23; Ankara’da %2,15; Kocaeli’de %1,08 oranında arttı.

Haziran ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il, %3,24 artışla Adana oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri, Antalya’da %2,68; İzmir’de %2,67; Kocaeli’de %2,59; Ankara’da %2,58; İstanbul’da %1,79; Bursa’da %1,47 oranında arttı.

Temmuz ayı itibarıyla ikinci el konutlardaki geri dönüş süreleri incelendiğinde, İstanbul’da bir dairenin fiyatı 192 aylık kiraya eşitken, İzmir’de bu süre 219 aya kadar uzadı. Ankara’da ise bir dairenin fiyatı 208 aylık kiraya eşit hesaplandı.

Mortgage Uzmanı Garanti’nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’nin Temmuz 2012 raporuna göre ise, yeni konut fiyatları geçtiğimiz ay, bir önceki aya göre %1,07 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre %12,42 oranında yükseldi.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0,90; 2+1 daire tipinde %1,03; 3+1 daire tipinde %1,17 ve 4+1 daire tipinde ise %1,55 oranında arttı. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 konutlarda %0,99; 76-100 m2 konutlarda %1,02; 101-125 m2 konutlarda %1,13; 126-150 m2 konutlarda %1,09; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %1,11 oranında arttı.

GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği)Başkanı Işık Gökkaya, Temmuz ayı sonuçlarını değerlendirirken "2012 yılı Ocak ayından bugüne kadarki yedi aylık süreci analiz ettiğimizde endeksteki artışın genel olarak aylık enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleştiğini söylemeliyiz. Bu ayki verilere baktığımızda ise Yeni Konut Fiyat Endeksinde gerçekleşen %1,07’lik artış oranının, -%0,23 olan aylık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu durum, önümüzdeki dönemde yeni konutlarda enflasyonun üzerinde fiyat artışlarının devam edebileceğini göstermektedir. Diğer taraftan, Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz sonuçlarını detaylandırdığımızda ise endeksteki artışların 1+1 daire tipinde %0,90 oranında; 2+1 daire tipinde %1,03 oranında; 3+1 daire tipinde %1,17 oranında ve 4+1 daire tipinde ise %1,55 oranında gerçekleşmiş olduğunu söylemeliyiz" şeklinde görüş belirtti.

Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven ise "Onaylanan Mütakabiliyet Yasası, 183 ülke vatandaşının Türkiye’den mülk almasına olanak sağlayacak. Bu yasa ile birlikte Türkiye’ye yabancı sermayenin girişinin artmasını ve özellikle körfez ülkelerinden büyük ilgi olmasını bekliyoruz. Bu gelişmeler mortgage piyasasına da hareketlilik getirecektir. Uzun süreden beri yurtdışı yerleşiklere yönelik kredi kullandırımı yapan bir banka olarak bu konudaki tecrübemiz ve uzmanlığımız sayesinde yabancılara yönelik mortgage kullandırımlarımızın artmasını bekliyoruz." dedi.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat