Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Temmuz’da İkinci El Konut Satış Fiyat Artışında Lider Yine İstanbul

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Temmuz ayı raporu yayınlandı.

Garanti'nin desteğiyle hazırlanan ve ikinci el konutları içeren REIDIN.com Emlak Endeks'e göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre %0.83; geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.38 oranında artış gerçekleşti.

İstanbul, Temmuz ayında bir önceki aya göre ikinci el satılık konut fiyatlarında metrekare başına %1.05'lik değer artışıyla fiyatların en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satış fiyatları; Ankara ve Kocaeli'nde %1.02 , İzmir'de %0.84, Bursa'da %0.66, Antalya'da %0.64 ve Adana'da %0.32 oranında artış gösterdi. Temmuz ayındaki metrekare başına kira değerleri incelendiğinde de; İzmir, %0.81 değer artışıyla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içinde konut kira değerleri Antalya'da %0.76, Ankara'da %0.47, Kocaeli'nde %0.46, Bursa'da %0.44, Adana'da %0.31 ve İstanbul'da %0.28 oranında arttı.

Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle hazırlanan Reidin.com–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 'nin Temmuz 2011 raporuna göre ise, yeni konut satış fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.20 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.29 oranında artış gösterdi.

Satış fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %0.55; 2+1 daire tipinde %1.44; 3+1 daire tipinde % 1.21,ve 4+1 daire tipinde %1.08 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.37; 76-100 metrekare konutlarda %1.13; 101-125 metrekare konutlarda %1.65 ; 126-150 metrekare konutlarda %0.65 ve 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %1.16 oranında artış gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Işık Gökkaya, "Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayı içerisinde %1,20 oranında artmıştır. Gerçekleşen bu artış oranı, önceki aylarla karşılaştırıldığında en yüksek aylık artış oranı olarak dikkati çekmektedir. Aslında bu durum bize, seçim öncesi dönemde inşaat maliyetlerinde oluşan artışın seçim sonrası dönemdeki fiyatlara yansımaya başladığını göstermektedir. Diğer taraftan konut kredilerinde ise aylık bazda hacim artışı %1,4 ile düşük düzeyde gerçekleşmiş durumdadır. Bankaların kredi kullanmak isteyen tüketicilere karşı daha ihtiyatlı davrandığı söylenebilir." dedi.

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat