Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in...

Bizden Haberler

Temmuz’da Konut Fiyatı Artışında Kocaeli, Kira Artışında İzmir İlk Sırada

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in Temmuz ayı raporu yayınlandı. Rapora göre, Temmuz ayında, Türkiye'nin 6 büyük ilindeki (Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) konut satış fiyatları ve kira değerlerinde, bir önceki aya göre artış gözlemlendi.

Temmuz ayında konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir %3.65'lik artışla Kocaeli oldu. Kocaeli'yi %1.09 ile Adana, %0.98 ile Ankara, %0.84 ile İstanbul, %0.11 ile Bursa izledi. İzmir'deki konut satış fiyatları ise %0.19 oranında geriledi. Raporun kapsadığı 6 büyük ilde Temmuz ayındaki kira değerleri incelendiğinde, İzmir %1.70'lik değer artışıyla kiraların en fazla arttığı şehir oldu. İzmir'i %1.24 ile Adana, %1.20 ile İstanbul ve %0.24 ile Ankara takip etti. Kocaeli'deki kiralarda %1.48'lik düşüş yaşanırken, Bursa'daki kira değerleri %1.06 oranında geriledi.

Konut Kredisi Faizleri ve Konut Satış Fiyatları Ters Orantılı Hareket Ediyor

Emlakendeks'in Temmuz raporunda, Haziran 2007 - Temmuz 2009 döneminde, İstanbul'daki konut satış fiyatlarıyla konut kredisi faizlerinin ilişkisi de analiz edildi. Buna göre, faiz oranları ile konut satış fiyatlarının ters orantılı hareket ettiği görüldü.

En çok konut kredisi kullandıran 5 bankanın, 60 ay vadeli konut kredilerinin faiz oranları ortalaması, Ocak 2008'de en düşük seviye olan %1.24'e gerilediğinde, bunun yansıması olarak Mart 2008'de İstanbul'daki satılık konutların m2 fiyatları en yüksek seviye olan 1.475 TL/m2'ye ulaştı. Aynı dönemde konut kredisi faiz oranlarının aylık %1.89 ile en yüksek değere ulaştığı Kasım 2008'in ardından, Şubat 2009'da fiyatlar 1.155 TL/m2'ye kadar geriledi. Temmuz 2009'da ise konut kredisi faiz oranlarının %1.36'ya inmesi sonucunda, İstanbul'daki konut satış fiyatları 1.198 TL/m2 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven "Faiz oranlarının düştüğü dönemlerde konut fiyatları ters yönde hareket ediyor, yani artıyor. Dolayısıyla aylık taksit tutarları tüketicinin tahmin ettiğinden çok daha az değişiyor. Örneğin, 100.000 TL değerinde bir konut satın alacak ve %75'ine kredi kullanacak bir tüketici, 120 ay vadede ve güncel ortalama faiz oranı olan %1,25 ile ayda yaklaşık 1.210 TL taksit ödüyor. Faizler %1,15'e gerilediğinde ise ödenmesi gereken taksit tutarı, 1.155 TL'ye düşüyor. Aynı dönemde evin fiyatının artarak 105.000 TL'ye geldiğini düşünelim. Bu durumda, ödeyeceğiniz peşinatın yanında, kullanacağınız kredi tutarı da artacaktır. Yine %75 oranında kredi kullanmanız halinde, %1,15 faizle dahi ödenecek taksit tutarı 1.213 TL olacaktır. Yani faiz düşüşü ve ev fiyatında artış olmadan önceki seviyeyle neredeyse aynı taksit tutarının ödenmesi gerekecektir. Dolayısıyla faizlerde düşüş beklentisi nedeniyle, ev alımı ertelendiği takdirde, aylık taksitler açısından iyileşme sağlanması söz konusu olsa da, konut fiyatlarındaki artış bu kazanımı ortadan kaldırabilir, hâttâ konut fiyatındaki artış, kredideki tasarruftan yüksek bile olabilir." dedi.

17.08.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat