Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti Mortgage'ın desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2013 Aralık ayı raporu yayınlandı.

Bizden Haberler

Türkiye genelinde yeni konut fiyatları, %13,62 oranında arttı.

Konut Kredisi Uzmanı Garanti Mortgage'ın desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2013 Aralık ayı raporu yayınlandı. İkinci el ve yeni konutlara yönelik çalışma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. "Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatları bir önceki aya göre %0,28 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise %13,62 oranında yükseldi. "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre %1,27, geçen yılın aynı dönemine göre %13,64 oranında artış oldu. Bir önceki senenin aynı ayına göre; yıllık satılık fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında,17,52% oranıyla en yüksek artış İstanbul ilinde, 5,79% ile en düşük artış ise Kocaeli'nde gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre bakıldığında İstanbul, metrekare başına %1,70 değer artışıyla, Aralık 2013'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına konut satış fiyatları, İzmir'de %0,95, Adana'da %0,84, Ankara'da %0,79, Kocaeli'nde %0,69, Bursa'da ve Antalya'da ise %0,67 oranında arttı. Aralık ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il %0,95 artışla İstanbul oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri Adana'da %0,25, Bursa ve Kocaeli'nde %0,20, Ankara'da ise %0,19, oranında arttı. Diğer yandan, Antalya'da %0,39 ve İzmir'de %0,15 oranında azaldı.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde %0,42; 2+1 dairelerde %0,07; 3+1 dairelerde %0,14; 4+1 dairelerde %0,60 oranında arttı. Aralık ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 konutlarda %1; 76-100 m2 konutlarda %0,57 oranında, 101-125 m2 konutlarda %0,34; 126-150 m2 konutlarda %0,35; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,68 oranında artış gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven "2013, mortgage sektörü açısından çok ciddi bir büyümenin olduğu bir yıl oldu. 2012 Ağustos ayından beri düşüşe geçen faiz oranlarındaki düşüş trendiyle özellikle seneye hızlı bir başlangıç yapıldı. 2012 de sektör % 14 büyürken, 2013 yılında ise % 30'lara varan bir büyüme gerçekleşti. Sektörün toplam büyüklüğü ise 110 milyar TL'ye ulaştı. Bu hızlı büyümenin konut fiyatlarındaki artışa da önemli bir etkisi oldu. 2014 yılında mortgage sektöründe daha yavaş bir büyüme ve dolayısıyla da konut fiyatlarında daha düşük bir artış beklemek gerekiyor" dedi.

Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Aralık ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, "Aralık ayında bir önceki aya göre %0.28 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre %13.62 oranında artış gerçekleşmiştir. Endeks sonuçlarını bölgesel bazda değerlendirdiğimizde Aralık ayında İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0.14 oranında ve İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0.86 oranında artışın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yeni konut fiyat endeksi, 2013 yılında nominal olarak %13.62; reel olarak (enflasyon arındırılmış) %5.8 oranında artış sergiledi. Diğer taraftan, finansal yatırım araçları ile karşılaştırdığımızda ise yeni konut fiyat endeksinin 2013 yılı genelinde hazine faizine, mevduat faizine, BIST 100-Endeksine ve külçe altına kıyasla daha yüksek oranda artış gösterdiğini ifade edebiliriz. Ancak konut yapımcılar / proje geliştiricileri açısından bakıldığında %13,62' lik artışın bir kısmının uzun vadeli ödeme kampanyalarında finansman maliyeti olarak kullanıldığını da dikkate almak gerekiyor." dedi.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat