Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Şubat ayı raporu yayınlandı.

Bizden Haberler

Türkiye genelinde yeni konut fiyatları, %13,67 oranında arttı.

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Şubat ayı raporu yayınlandı. İkinci el ve yeni konutlara yönelik çalışma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. "Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatları bir önceki aya göre %0,34 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise %13,67 oranında yükseldi. "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre %1,17, geçen yılın aynı dönemine göre %15,61 oranında artış oldu. Bir önceki senenin aynı ayına göre; yıllık satılık fiyatlarındaki değişimlere bakıldığında, %20,02 oranıyla en yüksek artış İstanbul ilinde, %6,13 ile en düşük artış ise Antalya'da gerçekleşti.

Bir önceki aya göre bakıldığında İstanbul, metrekare başına %1,39 değer artışıyla, Şubat 2014'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönemde metrekare başına konut satış fiyatları, Bursa'da %1,22, İzmir'de %1,00, Ankara'da %0,77, Adana'da %0,59, Antalya'da ise %0,57 ve Kocaeli'nde %0,49 oranında arttı. Şubat ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise %1,24 artışla İstanbul oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri Adana'da %0,97, Ankara'da %0,56, İzmir'de %0,45 Bursa'da %0,40, ve Antalya'da ile Kocaeli'nde %0,20 oranında arttı.

Geçtiğimiz ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde %0,48;; 3+1 dairelerde %0,42; 4+1 dairelerde %0,60 oranında artarken, 2+1 dairelerde aynı kaldı. Şubat ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 m2 konutlarda %0,56; 76-100 m2 konutlarda %0,64 oranında, 101-125 m2 konutlarda %0,14; 126-150 m2 konutlarda %0,49; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,75 oranında artış gösterdi.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2014 yılı Şubat ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz TORUN, "Endeksin son aylarda göstermiş olduğu seyir dikkate alındığında, aylık bazdaki artışın azalarak devam ettiğini ve Şubat ayı enflasyonunun altında kaldığını görmekteyiz. Müşterilerin ödeme tercihlerine bakıldığında, %52,7 ile senetli satışlar son aylarda en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu artışta faizlerdeki nispi yükselişin yanında, konut geliştiricilerin son zamanlarda yaptığı kampanyaların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, konut satışlarındaki hareketlilik açısından faiz oranının talebi etkileyici önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Yıllık bazda %13,67 artış gösteren Yeni Konut Fiyat Endeksi ile finansal yatırım araçlarının yıllık getirilerini karşılaştırdığımızda; %5,81 getirisi olan devlet iç borçlanma senetlerine, -%18,90 olan BIST-100 Endeksi'ne, % 5,75 olan mevduat faizine ve -%0,96 olan külçe altına kıyasla yeni konut endeksinin yıllık bazda daha yüksek kazanç sağladığını görmekteyiz." şeklinde görüş belirtti.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat