Bizden Haberler

Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Akademetre'nin yaptığı araştırmalar, ev sahibi olurken nelere...

Bizden Haberler

Türkler 3+1 İstiyor

Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Akademetre'nin yaptığı araştırmalar, ev sahibi olurken nelere önem verdiğimizi gözler önüne seriyor. Ülke çapında, büyük inşaat şirketleri için düzenli olarak araştırmalar yapan Akademetre, Türklerin konut alma nedenlerinin başında yaşam kalitesini yükseltme isteği olduğunu söylüyor.

Gayrimenkul sektörü, 2000 yılından beri hızlı tüketim mallarından bilgi teknolojilerine, alışveriş merkezlerinden otomotiv ve sigortaya kadar çok çeşitli alanlarda başarılı araştırmalara imza atan Türkiye'nin en büyük sermayeli araştırma şirketi Akademetre'nin hizmet verdiği sektörlerin başında geliyor. Konuyla ilgili ülkemizin önde gelen inşaat şirketleri için düzenli olarak araştırmalar yapan Akademetre, ev satın alırken nelere dikkat ettiğimiz ile ilgili ilginç sonuçları paylaştı…

Ev Sahibi Olma Yaşı 25–34

Türkiye'de hızla artan konut projelerinden ev satın alanların çoğunu 25– 44 yaş aralığındakiler oluşturuyor. Konut projeleri müşterileri arasında üniversite mezunu ve uzman, mühendis gibi beyaz yakalı çalışanlar önemli bir yer tutuyor. Bu durum genç ve nitelikli nüfusun bu sektörde en önemli hedef kitle olduğu gösteriyor.

3+1'de Oturmak İstiyoruz

Akademetre'nin gayrimenkul sektörüyle ilgili yaptığı araştırmalarda dikkat çeken bir başka husus da satın alınmak istenen konutların metrekare ve oda sayısındaki büyüme. "1 göz oda olsun benim olsun" anlayışı yavaş yavaş tarih oluyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, insanların %90'ı en az 2+1 büyüklüğünde bir evde oturmak istiyor. Bu oranın da yaklaşık %70'i satın alırken 3+1 konutları tercih ediyor.

Kadınlar Karar Veriyor

Konut satın alırken faydalanılan bilgi kaynakları arasında internet başı çekiyor. Yapılan araştırmalar, hedef kitlenin %50'den fazlasının konut satın alma aşamasında internetten bilgi edindiği gösteriyor. İnsanlar reklamlar ya da başka kişilerden duyulan projeleri öncelikle internetten araştırıyor. Akademetre bu sonucun, bilinçli ve doğru konutu bulmak için çaba harcayan bir hedef kitlenin varlığını gösterdiğini belirtiyor. Bilgi alınan projelerde, projeyi yapan firmanın bilinirliği de önemli bir güven unsuru olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte alınacak konuta karar verme sürecinde, kadınların kararda önemli bir etkisi olduğu görülüyor.

Yüzme Havuzu, Fitness Salonu ve Güvenliği Olsun

Konut projelerinden ev sahibi olmayı tercih etme nedenlerinin başında insanların yaşam kalitesini yükseltme arzusu geliyor. Bazı durumlarda sınıf atlama da önemli yer tutuyor.

Hali hazırda ev sahibi olan kişiler ise daha iyi şartlarda yaşamak için bu projelerden yeni bir ev almayı planlıyor. Burada da konutun çok önemli bir yatırım aracı olarak algılandığı gerçeği ortaya çıkıyor. Oturmak için de yatırım için de satın alınacak konutun gelecekte değer kazanacak bir yer olması her iki taraf içinde çok önemli bir kriter.

Yaşam kalitesini artırmaya yönelik motivasyonu en çok tetikleyen unsur ise konut projesinde yer alan sosyal özellikler. Bu sosyal özellikler arasında spor tesisleri önem kazanıyor. Fitness salonu ve yüzme havuzu konut projelerinde olması istenen tesislerin başında geliyor. Belirli sınırlar içerisinde yer alan, benzer sosyal statüde kişilerin oturduğu ve içerisinde çeşitli sosyal olanakların yer aldığı siteler, bu nedenle günümüzde artarak büyüyen bir ilgi görüyor. Bu projelerin tercih edilmesinin bir diğer önemli unsuru ise güvenlik. Site içi yaşamların olmazda olmaz özelliklerinden olan güvenlik, bu yaşam tarzını destekleyerek tüketiciler karşısında çok daha çekici hale getiriyor.

Kaynak: www.htemlak.com / 13.05.2011

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat