Bizden Haberler

ABD kaynaklı küresel kriz, tüm dünya ekonomilerini sarsmaya devam ederken, yabancılar Türkiye'de konuta koştu...

Bizden Haberler

Yabancılar Son 3 Ayda 3 Bin Konut Aldı

ABD kaynaklı küresel kriz, tüm dünya ekonomilerini sarsmaya devam ederken, yabancılar Türkiye'de konuta koştu. Yabancıların Türkiye'de aldığı konut sayısı küresel krize rağmen hız kesmezken, yabancılar son üç ayda 3 bin konut aldı.

Almanlar, yine konut alımında ilk sırada yer alırken, mortgage sorunu nedeniyle küresel krizi tetikleyen ABD'liler de Türkiye'den konut edindi. ABD'lilerin Türkiye'den konut alımları, toplamda bine yaklaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verileri, küresel krize rağmen yabancıların Türkiye'de konut alımını durdurmadığını ortaya koydu. Buna göre, Temmuz 2008 itibarıyla satılan toplam taşınmaz sayısı 65 bin 856 olurken, bu sayı son 3 ayda 3 bin 60 adet arttı. Böylece, yabancıya satılan taşınmaz sayısı 27 Ekim itibarıyla 68 bin 916'ya çıktı.

En Fazla Rağbet Antalya'ya

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, yabancılara yönelik satışın küresel krizden etkilenmediğini kaydederek, son üç ayda beklentinin üzerinde bir artış yaşandığını ifade etti. Yetkililer, yabancıların gayrimenkul aldığı illerin seyrinin ise değişmediğini, yine ilk 5'te Antalya, Muğla, İstanbul, Aydın ve Bursa'nın yer aldığını ifade etti.

Durgunluğa Giren Almanya İlk Sırada

Türkiye'den son 3 ayda taşınmaz satın alan yabancı sayısı 2 bin 824 iken, Almanlar en fazla konut edinen yabancılar arasında yine ilk sırada yer aldı. Almanya'yı, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Fransa izledi. ABD'den ise 19 kişi, Türkiye'den 2 bin 53 metrekare taşınmaz satın aldı. Böylece, Türkiye'de taşınmaz alan ABD'lilerin sayısı 896'ya çıktı. Toplam taşınmaz alanında 23 milyon 634 bin 480 metrekare ile ilk sırada yer alan Almanya'yı, 5 milyon 178 bin 460 metrekare ile İngilizler izledi.

Kimin, Kaç Taşınmazı Var?

Almanlar 9.426
İngilizler 5.410
Yunanlılar 6.000
Hollandalılar 3.149
Avusturyalılar 2.640
ABD'liler 905

Üç Ayda 5.7 Milyon Metrekare Satıldı

Türkiye'den gayrimenkul alan yabancı sayısı temmuz ayı itibarıyla 75 bin 937 kişi olurken, bu sayı son üç ayda 78 bin 761'e yükseldi. Yabancıların Türkiye'de satın aldığı taşınmaz alanı 41 milyon 382 bin 579 metrekare iken, son 3 ayda bu alan 47 milyon 107 bin 864 metrekareye yükseldi. Böylece, son üç ayda 5.7 milyon metrekare taşınmaz satılmış oldu.

Kaynak: www.aksam.com.tr

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat