Bizden Haberler

Emlakta hiçbir sorunun olmadığı gibi "Yatırım için nereden konut alınır?" sorusunun da kesin bir doğru...

Bizden Haberler

Yatırım İçin Nereden Konut Alınır?

Emlakta hiçbir sorunun olmadığı gibi "Yatırım için nereden konut alınır?" sorusunun da kesin bir doğru cevabı yok. Fakat bazı genel geçer kurallar var. Bu kurallardan yola çıkarak bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.

Son 1-2 yıl içinde yatırım için konut alanların sayısında azalma olsa da her zaman geleneksel bir yatırım aracı olan gayrimenkule olan talep devam ediyor.

Son dönemlerde de zaten "Nereden, nasıl bir konut alsak iyi bir yatırım yapmış oluruz?" sorusuyla da sıkça karşılaşıyorum. Çünkü belli birikimleri olanlar hemen bunları bir şekilde değerlendirmek istiyor. Öncelikle de gayrimenkul yatırımları inceleniyor. Kredi faizlerinin düşmesi ve çok çeşitli kampanyalar da gayrimenkul yatırımını daha cazip kılıyor.

İnşaat Firmaları İşi Kolaylaştırdı

Yeni konut projelerinin sayısının artmasıyla aslında son yıllarda yatırım için konut almanın da koşulları daha net belirlendi. Hatta çok kolaylaştı.

Artık birçok bireysel yatırımcı büyük inşaat firmalarını takip ediyor. Firmalar nereye giderse gitsin oradan konut alıyorlar. Hatta inşaat başlamadan alıyorlar ki, inşaat bittiğinde konutlar daha da değerlensin diye…

İstanbul'a baktığımız zaman hem Anadolu hem de Avrupa yakasında daha önce neredeyse adını bile bilmediğimiz bazı bölgelerde devasa konut bölgeleri oluşturuldu. Bu konutları yapan firmalardan binlerce insan konut aldı. Çoğunun konutları da değer kazandı.

Gelişme Bölgeleri Takip Ediliyor

Bu durum inşaat firmalarının gelişme potansiyeli olan bölgeleri çok iyi araştırdığını gösteriyor. Şimdiye kadar da çok iyi bölgeler bulundu zaten.

Bazı bölgelerde gelişim dursa da Anadolu yakasında Ataşehir, Çekmeköy, Kurtköy ve şimdilerde Maltepe-Kartal aksı; Avrupa yakasındaysa Bahçeşehir, Göktürk, Silivri ve Beylikdüzü bu bölgelere dair bazı örnekleri oluşturuyor.

Bu durumda inşaat firmaları gelişme potansiyeli olan bölgeleri buluyor. Mesela depremden sonra Çekmeköy depreme dayanıklı bakir bir bölge olarak keşfedildi. Ataşehir'deki arsalar değerlendirilerek üst gelir grubuna yönelik projeler yapıldı ve orada bir çekim merkezi oluşturuldu. Metronun Kartal'a ulaşmasıyla o hatta sayısız projeye başlandı. Avrupa yakasında ise benzer gelişmeler Beylikdüzü, Göktürk ve Bahçeşehir'de yaşandı.

Yatırımda Temel Noktalar

Fakat yatırım için konut almak isteyenlerin dikkat edeceği temel noktayı, söz konusu bölge kent merkezinden uzaktaysa yeni ulaşım imkanları oluşturuyor. Yani yeni bir havaalanı, metro ya da otoyol gibi benzeri ulaştırma yatırımları o bölgeleri yatırım yapılabilir hale getiriyor. İnşaat firmaları da zaten sürekli bu yeni ulaşım yatırımlarının yapılacağı bölgeleri takip ediyor. Eğer kent içinde yatırım planlanıyorsa da kentsel dönüşümlerin yapılması planlanan bölgeler tercih ediliyor. Çünkü bu bölgelerde eski binaların yıkılarak yeniden yapılması büyük bir rant oluşturabiliyor.

Sonuç olarak, iyi bir yatırım için bu iki ana nedenin dışında artan nüfus; hastane, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi yeni yatırımlar dikkate alınabilir. Bunların dışındaysa imara açılan bölgeler ya da yeni belediye ya da ilçe olan bölgeler yatırımlar için cazip olabilir.

Kaynak: www.milliyetemlak.com / Yavuz Karaman, 05.05.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat