Bizden Haberler

İnşaat şirketleri yeni projelerine start verdi. Ev sahibi olmak isteyenlerin satış ofislerini doldurması ise 2010 yılının...

Bizden Haberler

Yeni Projeler Son Çeyrekte Umut Yarattı

İnşaat şirketleri yeni projelerine start verdi. Ev sahibi olmak isteyenlerin satış ofislerini doldurması ise 2010 yılının son çeyreğindeki umutları artırdı.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte inşaat şirketleri yeni projelerine start vermeye başladı. Bir aydan daha az bir zamanda açıklanan 12 bine yakın konut arzına karşılık ev sahibi olmak isteyenlerin satış ofislerine olan ilgisi yeniden arttı.

Yeni projelerin lansmanlarının hemen ardından projelerin üçte birinin satılması emlak sektöründe yılın son çeyreği ile ilgili olumlu sinyaller verdi. Şirketler ise yaz durgunluğunun ardından gelen ilgiden oldukça memnun... Emlak sektörü yaz durgunluğunu üzerinden atmak için yeni projelere sarıldı.

Yazın mevcut stoklarını eritmeye odaklanan pek çok şirket yaz mevsiminin bitmesi, okulların açılmasıyla birlikte Eylül ayında yeni projelerinin lansmanlara çıkmaya başladı. Halkalı'dan Ayazağa'ya Sancaktepe'den Kurtköy'e, Çamlıca'dan Maltepe'ye kadar İstanbul'un çeşitli yerlerinde başlayan projelerin önemli bir bölümü büyük çaplı projelerden oluşuyor.

Yeni projelerde inşat şirketlerinin konut tipi karmasını daha da artırarak loft, penthouse gibi alternatif seçeneklere daha çok yer vermesi de dikkat çekiyor. Yeni lansmana çıkacak projelerden sonra ev sahibi olmak isteyenlerin satış ofislerine olan akını ve bir hafta gibi kısa zamanlarda yapılan rekor satışlar yılın son çeyreğinde emlak sektörünü yeniden harekete geçireceğinin sinyallerini veriyor.

Kaynak: http://emlak.sabah.com.tr
Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat