Mortgage Hakkında

KONUT PROJELERİ

Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park projesi 738 daire, 30 bin m2 bir açık alışveriş caddesi, zeminde yer alan lüks mağazalardan ve yiyecek içecek ünitelerinden oluşuyor. A, B ve C gruplarından oluşan 3 çeşit ve 15 katlı 13 blok mevcut. A bloklarda 4+1, B bloklarda 3+1, C bloklarda 2+1 ve 1+1 daire tipleri yer alıyor.  Çekmeköy Park projesi Ağaoğlu mimarlarından oluşan 40 kişilik ekip tarafından tasarlandı. Dubai'de ve benzer ülkelerde görülebilecek ihtişamlı bir mimariye ve Ağaoğlu kalitesine sahip. Proje, oturum için tercih edenlerin istekleri doğrultusunda projelendirildi. Bu yüzden Çekmeköy Park projesi kat ve daire planlarında iddialı.  Lokasyon, projenin önemli unsurlarından bir tanesi. Metro, Çekmeköy Park projesinin yanı başında. Çekmeköy Park, hastanelere, markalı eğitim kurumlarına ve Alışveriş merkezlerine çok yakın konumda.

Bilgi Formu için tıklayın: http://agaoglucekmekoypark.com/

Telefon: 444 6 777

Satış Ofisi Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Ezgi Sokak, No:30/A 34782 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

RAKAMLARLA AND PASTEL

Konut arazi alanı: 47.000 m2

Toplam inşaat alanı: 233.000 m2

Toplam peyzaj alanı: 20.000 m2

Toplam blok: 13 blok

Ortalama konut sayısı: 738

Teslim tarihi: 2019

Web ve Sosyal Medya

www.agaoglu.com.tr

www.agaoglucekmekoypark.com

- https://www.facebook.com/AgaogluYasamMimari

- İngilizce: https://www.facebook.com/agaogluarchitectoflife

- Arapça: https://www.facebook.com/agaogluarabia/

- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/466197/

- Instagram: https://www.instagram.com/agaoglugrubu

- Twitter

- İngilizce: https://twitter.com/agaogluenglish

- Türkçe: https://twitter.com/AgaogluGrubu

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat